รวม 40 เรื่องราว-400+ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 และพระบรมวงศานุวงศ์

Alternative Textaccount_circle
event

เนื่องจากช่วงนี้ทางสุดสัปดาห์ได้รวบรวมเรื่องราวและ พระบรมฉายาลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เอาไว้จำนวนมาก จึงได้จัดหมวดหมู่เรื่องราวเหล่านี้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านและชมพระบารมีได้สะดวก

รวม พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมฉายาลักษณ์

รวมพระบรมฉายาลักษณ์ที่เราไม่ค่อยได้เห็น…จากแหล่งต่างๆ

รวมพระบรมฉายาลักษณ์ที่เราไม่ค่อยได้เห็น (PART 2)

รวมพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงเรือใบ

รวมภาพ ในหลวง ร.9 ครั้งทรงผนวช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จเยือนต่างประเทศ

ภาพในหลวง ร.9 ขณะทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทย

ภาพในหลวง ร.๙ ขณะทรงงานเพื่อประชาชน

ภาพในหลวง ร.๙ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

20 ภาพในความทรงจำ ของในหลวง รัชกาลที่ ๙

ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ สุนัขทรงเลี้ยง

รวมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

page 2

รวมพระฉายาลักษณ์สุดงดงาม ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

รวมพระฉายาลักษณ์สุดงดงาม ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (PART 2)

รวมพระฉายาลักษณ์ในชุดไทย ของพระราชินี

รวมพระฉายาลักษณ์ในชุดผ้าไทย ของพระราชินี

รวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

page 3

พระบรมฉายาลักษณ์: ความรักของทั้งสองพระองค์

ในหลวง ร.9 และ พระราชินี เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร

20 พระบรมฉายาลักษณ์สะท้อนความรักของทั้งสองพระองค์

20 พระบรมฉายาลักษณ์: ความรักของทั้งสองพระองค์

รวมภาพความรักความผูกพันของในหลวง ร.๙ กับ สมเด็จย่า

รวมภาพในหลวง ร.๙ และ พระบรมวงศานุวงศ์

รวมพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

page4

พระอัจฉริยภาพด้านการ กีฬา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

พระปรีชาสามารถใน ด้านดนตรี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

พระปรีชาสามารถในด้าน ศิลปะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

พ่อหลวงของปวงชน กับ โครงการในพระราชดำริ เพื่อราษฎร

รวม 10 บทเพลงพระราชนิพนธ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

รวมภาพ เครื่องดนตรีที่พระองค์ท่านทรงโปรด

เรื่องเล่าแสนประทับใจ + เรื่องของพ่อที่เราไม่เคยรู้

page5

เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้ : พระราชกรณียกิจ

เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้ : ของทรงโปรด

เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้ : เรื่องส่วนพระองค์

เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้ : เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้ : พระอัจฉริยภาพ

เรื่องของในหลวง รัชกาลที่๙ ที่เราอาจไม่เคยรู้

ห้องทรงงาน ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไม่ได้เลิศหรูอย่างที่เราเคยคิด

5 เรื่องเล่าแสนประทับใจ ถึง ในหลวง รัชกาลที่ 9

3 เรื่องเล่าเกี่ยวกับ พลังใจ ที่ได้รับจากพ่อหลวง

5 เรื่องเล่า ครั้งยังทรงพระเยาว์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

คำสอนของพ่อ + การเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

page6

9 คำสอนของพ่อ : ความสุขในชีวิต

9 คำสอนของพ่อ : หลักในการทำงาน

20 พระราชดำรัส ในดวงใจ ไม่ว่านานแค่ไหน คำสอนของพ่อยังคงจริงเสมอ

เรียกสติ เตือนใจจาก คำสอนของพ่อ

หลักปฏิบัติ 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท

ดำเนินชีวิตตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียง แบบที่ทำได้จริง

 

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up