ลิซ่า Blackpink, ลิซ่า, Blackpink, Lisa, ยอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีฝ่ายหญิงที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, IG, Instagram, ไอจี, อินสตาแกรม, ดาราเกาหลี, ยอดฟอลไอจีสูงสุด, ดาราไทย,ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงไทย, ดาราหญิงไทย, ยอด follower instagram, ยอด follower ig,ยอดฟอลไอจี, ดาราไทย, ดาราไทยที่มียอด follower instagram สูงที่สุด, ลลิษา มโนบาล, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, Lalisa, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดารหญิงาเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ชานยอล, ชานยอล EXO, EXO, Chanyeol

ลลิษามาเพื่อมง!!! ลิซ่า Blackpink ยืนหนึ่งในเกาหลี คว้าตำแหน่งคนดังแดนกิมจิที่มียอดฟอลโลว์สูงสุด

Alternative Textaccount_circle
event
ลิซ่า Blackpink, ลิซ่า, Blackpink, Lisa, ยอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีฝ่ายหญิงที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, IG, Instagram, ไอจี, อินสตาแกรม, ดาราเกาหลี, ยอดฟอลไอจีสูงสุด, ดาราไทย,ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงไทย, ดาราหญิงไทย, ยอด follower instagram, ยอด follower ig,ยอดฟอลไอจี, ดาราไทย, ดาราไทยที่มียอด follower instagram สูงที่สุด, ลลิษา มโนบาล, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, Lalisa, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดารหญิงาเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ชานยอล, ชานยอล EXO, EXO, Chanyeol
ลิซ่า Blackpink, ลิซ่า, Blackpink, Lisa, ยอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีฝ่ายหญิงที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, IG, Instagram, ไอจี, อินสตาแกรม, ดาราเกาหลี, ยอดฟอลไอจีสูงสุด, ดาราไทย,ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงไทย, ดาราหญิงไทย, ยอด follower instagram, ยอด follower ig,ยอดฟอลไอจี, ดาราไทย, ดาราไทยที่มียอด follower instagram สูงที่สุด, ลลิษา มโนบาล, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, Lalisa, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดารหญิงาเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ชานยอล, ชานยอล EXO, EXO, Chanyeol

มงฯ ลงต่อไม่รอแล้วนะ! สำหรับ ลิซ่า Blackpink สาวน้อยผู้เกิดมาเพื่อยืนหนึ่งทุกarea ที่แท้ทรู หลังจากยึดบัลลังก์คนดังไทย และคนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุดได้ ล่าสุดขึ้นแท่นยืนหนึ่งในเกาหลีอย่างเป็นทางการแล้ว #แรงมากลูก

ลิซ่า Blackpink ของแรง 10 เดือน สู่การครองแชมป์ไอจีในเกาหลี

ลิซ่า หรือลลิษา มโนบาล ไอดอลเกาหลีชาวไทย น้องเล็กของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้อย่าง Blackpink ได้รับความสนใจมาตั้งแต่ยังไม่ได้เดบิวท์อย่างเป็นทางการ เมื่อ YG ตัดสินใจปล่อยคลิปเต้นของลิซ่าออกมาสมัยเป็นเด็กฝึกหัด ด้วยสกิลการเต้นที่โดดเด่น ทำให้สปอร์ตไลต์ส่องไปที่ลิซ่าทันที กวาดหัวใจแฟนๆ ได้เพียบ โดยเฉพาะในต่างประเทศ

พอลิซ่าเดบิวท์ปุ๊บก็ได้รับความสนใจมากกว่าเดิม ด้วยหน้าตา ความสามารถ รวมถึงสไตล์ที่ค่อนข้างโดนใจอินเตอร์สุดๆ รวมถึงในเกาหลีก็ชื่นชมใบหน้าที่เหมือนตุ๊กตาของลิซ่าไม่ขาดปาก พอลูกสาวคนสวยมีอินสตาแกรมส่วนตัวปุ๊บ ยอดฟอลโลว์ก็เลยพุ่งพรวดไม่หยุด ฟาดสถิติเร็วที่สุดเป็นว่าเล่น

เรียกว่าแทบจะทุกหลักล้านของยอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรม ลิซ่าสามารถฟาดสถิติเร็วที่สุดได้เกือบทั้งหมด นับตั้งแต่เปิดไอจีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 รวมไปถึงการปาดขึ้นไปย่อรับมงต่อจากพี่ๆ ในวงการขึ้นไปครองอันดับ 1 ได้

ลิซ่า Blackpink, ลิซ่า, Blackpink, Lisa, ยอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีฝ่ายหญิงที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, IG, Instagram, ไอจี, อินสตาแกรม, ดาราเกาหลี

ลิซ่าเริ่มต้นยืนหนึ่งด้วยการครองบัลลังก์คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุดต่อจากอั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ นางเอกซุปตาร์ขวัญใจคนไทยที่ยึดตำแหน่งนี้มายาวนาน ถึงขนาดเคยติด 1 ใน 5 ของคนดังที่มียอดโลว์สูงสุดในเอเชียมาแล้วด้วย

ลิซ่าใช้เวลา 5 เดือนหลังจากเปิดไอจี สามารถพายอดฟอลโลว์เกือบ 10 ล้าน ขึ้นไปยืนหนึ่งในไทยได้สำเร็จ หลังจากนั้นก็กินยาว ทำสถิติยอดฟอลโลว์ทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่น

ลิซ่า,Lisa,Blackpink,ยอดฟอลไอจีสูงสุด,ดาราไทย,ไอดอลเกาหลี,นักแสดงไทย,ดาราหญิงไทย,ยอด follower instagram,ยอด follower ig,ยอดฟอลไอจี,ig,instagram,ดาราไทย,ดาราไทยที่มียอด follower instagram สูงที่สุด

เมื่อยอดฟอลโลเวอร์เพิ่มขึ้น แน่นอนลิซ่าเลยยืนหนึ่งต่อไม่รอแล้วจ้า รับมงฯ ต่อจากสุดยอดขุ่นแม่เบอร์หนึ่งของไทยไปแล้ว ถึงเวลาย่อรับมงฯ จากขุ่นแม่ยืนหนึ่งของเกาหลีอย่างแทยอน สมาชิกวง Girl’s Generation ซะเลย แม่แทก็เป็นอีกคนที่ยึดตำแหน่งคนดังหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์ในไอจีสูงสุดมายาวนานมาก แถมยังเคยติด 1 ใน 5 ระดับเอเชียมาแล้ว ไม่พอ! ยังยืนงงในดงคนดังชายมาตั้งแต่ยุคไอจีเริ่มรุ่งเรือง มาจนถึงยุคปัจจุบัน เป็นหญิงสาวหนึ่งเดียวที่มียอดผู้ติดตามสูสีกับดาราชาย

ลิซ่าเลยไม่อยากให้รุ่นพี่แทยอนเงียบเหงา ทำยอดฟอลโลว์ตามมา จนในที่สุดก็พาตัวเองขึ้นไปครองอันดับ 1 ในหมู่คนดังหญิงได้สำเร็จ โดยใช้เวลาเพียงแค่เกือบๆ 7 เดือนเท่านั้น แถมยังพุ่งไปติด TOP5 จากคนดังเกาหลีทั้งหมดอีกต่างหาก

ลิซ่า Blackpink, ลิซ่า, Blackpink, Lisa, ยอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีฝ่ายหญิงที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, IG, Instagram, ไอจี, อินสตาแกรม, ดาราเกาหลี

แน่นอนว่าระดับลิซ่าผู้ไฟแรงนั้นไม่หยุดแค่นี้ ทำยอดฟอลโลเวอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถแซงหน้าแบคฮยอน EXO อีจงซอก เซฮุน EXO และ G-Dragon BIGBANG จนสามารถไปยึดตำแหน่งอันดับ 2 คนดังเกาหลีที่มียอดผู้ติดตามอินสตาแกรมมากสุดได้สำเร็จ พร้อมกับฟาดยอดฟอลโลว์หลัก 16 ล้าน และ 17 ล้าน ได้เป็นคนแรกของฝ่ายหญิงอีกต่างหาก แถมยังค่อยๆ ไล่ตามเจ้าของอันดับ 1 อย่างชานยอล EXO เรื่อยๆ

จนกระทั่งในช่วงสายของวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 10 โมง ลิซ่าก็สามารถพุ่งขึ้นไปครองมงฯ คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงที่สุดได้สำเร็จ สนนยอดไว้ที่ 17,437,344 คน ในขณะที่ชานยอล มียอดอยู่ที่ 17,436,269 คน ซึ่งเท่ากับว่าลิซ่าใช้เวลาเพียงแค่ 10 เดือนแบบพอดีเป๊ะๆ ในการขึ้นไปครองบัลลังก์ในเกาหลีได้สำเร็จ นับว่าเร็วมาก-ก-ก-ก-ก สุดฯ บอกเลย ณ จุดนี้ว่า ไม่น่าจะหยุดแค่นี้แน่ แฟนคลับคาดการณ์กันว่าปีนี้ยอดฟอลโลว์ลิซ่าน่าจะทะลุ 20 ล้านคนได้

ลิซ่า Blackpink, ลิซ่า, Blackpink, Lisa, ยอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีฝ่ายหญิงที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, IG, Instagram, ไอจี, อินสตาแกรม, ดาราเกาหลี, ยอดฟอลไอจีสูงสุด, ดาราไทย,ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงไทย, ดาราหญิงไทย, ยอด follower instagram, ยอด follower ig,ยอดฟอลไอจี, ดาราไทย, ดาราไทยที่มียอด follower instagram สูงที่สุด, ลลิษา มโนบาล, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, Lalisa, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดารหญิงาเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ชานยอล, ชานยอล EXO, EXO, Chanyeol

ลิซ่า Blackpink, ลิซ่า, Blackpink, Lisa, ยอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีฝ่ายหญิงที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, IG, Instagram, ไอจี, อินสตาแกรม, ดาราเกาหลี, ยอดฟอลไอจีสูงสุด, ดาราไทย,ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงไทย, ดาราหญิงไทย, ยอด follower instagram, ยอด follower ig,ยอดฟอลไอจี, ดาราไทย, ดาราไทยที่มียอด follower instagram สูงที่สุด, ลลิษา มโนบาล, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, Lalisa, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดารหญิงาเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ชานยอล, ชานยอล EXO, EXO, Chanyeol

ช่วงที่ผ่านมาลิซ่าได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะช่วงไหนที่ออกมางานใหญ่ๆ จะยิ่งถูกจับตามอง และพอไปส่องไอจีปุ๊บ ก็จะพบว่ายอดฟอลโลเวอร์ของลิซ่าจะพุ่งขึ้นทุกครั้ง เช่นเดียวกับงานล่าสุดที่สาวๆ Blackpink ได้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก Coachella 2019 ทั้งทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และไอจีแทบลุกเป็นไฟ เป็นที่พูดถึงรัวๆ ความนิยมพุ่งขึ้นไม่หยุด ยอดผู้ติดตามต่างๆ ก็เลยเพิ่มขึ้นตาม ส่งให้ลิซ่ามียอดฟอลโลว์เพิ่มขึ้นหลักแสนเลยทีเดียว

จะไม่ให้ความนิยมพุ่งขึ้นได้ไง ก็สาวๆ ปรากฏตัวในลุคที่เปรี้ยวเข็ดฟัน และสวยสง่าจนต้องเหลียวหลังมอง ไหนจะโชว์ที่ฟาดปั๊วะๆ อีก เรียกว่า Kill หัวใจคนดู จนขอสมัครเป็นแฟนคลับเลยจ้า

2019 Coachella, 2019 Coachella Valley Music And Arts Festival, 2019 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 1, ลิซ่า Blackpink, ลิซ่า, Blackpink, Lisa, ยอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีฝ่ายหญิงที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, IG, Instagram, ไอจี, อินสตาแกรม, ดาราเกาหลี, ยอดฟอลไอจีสูงสุด, ดาราไทย,ไอดอลเกาหลี, คนดังหญิงไทย, ดาราหญิงไทย, ยอด follower instagram, ยอด follower ig,ยอดฟอลไอจี, ดาราไทย, ดาราไทยที่มียอด follower instagram สูงที่สุด, ลลิษา มโนบาล, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์ไอจีสูงสุด, Lalisa, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดไอจีสูงสุด, คนดังไทยที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดาราเกาหลีหญิงที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์ไอจีสูงสุด, ดารหญิงาเกาหลีที่มียอดฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดไอจีสูงสุด, ดาราหญิงเกาหลีที่มียอดฟอลอินสตาแกรมสูงสุด, ชานยอล, ชานยอล EXO, EXO, Chanyeol

สุดฯ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลิซ่าคนสวยด้วยนะจ๊ะ ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆ ความภาคภูมิใจของคนไทยที่แท้ทรู ชเวโก (แปลว่า สุดยอด)

 

 

TEXT : ImJinah

PHOTO : Getty Images, Instagram(@real__pcy, @lalalalisa_m)

CLIP : YG ENTERTAINMENT

 

 

ตามไปอ่านเรื่องราวของลิซ่ากันจ้า

ชานยอล EXO – ลิซ่าBlackpink เดินหน้าทุบสถิติยอดฟอลโลว์ไอจีต่อไม่รอแล้วนะ

ลิซ่าไหนไฟแรงเฟร่อ2! ลิซ่าBlackpink สร้างสถิติต่อเนื่อง กลายเป็นคนดังหญิงของเกาหลีที่มียอดฟอลโลว์มากสุด

ลิซ่าไหนไฟแรงเฟ่อร์! ลิซ่าBlackpink เปิดอินสตาแกรมเพียงแค่ 6 เดือน ฟาดยอดฟอลโลว์ทะลุ 12.5 ล้าน

ลิซ่าBlackpink มงฯ ลงอีกแล้ว! คว้าตำแหน่งสาวเอเชียหน้าสวยสุด ปี 2018

ความภาคภูมิใจแห่งแดนสยาม! เก็บหลักฐาน คนดังไทยใครเป็นติ่ง ลิซ่าBLACKPINK บ้างนะ

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up