ราชวงศ์ญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษก, จักรพรรดิญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษกของประเทศญี่ปุ่น, ประเทศญี่ป่น, สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ, เฮเซ, เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ, มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ, เรวะ, Reiwa, Heizei, Heisei, Akihito, Naruhito, มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ ชินโน, Naruhito Shinnō

ราชวงศ์ญี่ปุ่นเตรียมก้าวเข้าสู่รัชกาลใหม่ 1 พฤษภาคมนี้ ก่อนที่จะมีพิธีราชาภิเษกในเดือนตุลาคม

Alternative Textaccount_circle
event
ราชวงศ์ญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษก, จักรพรรดิญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษกของประเทศญี่ปุ่น, ประเทศญี่ป่น, สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ, เฮเซ, เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ, มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ, เรวะ, Reiwa, Heizei, Heisei, Akihito, Naruhito, มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ ชินโน, Naruhito Shinnō
ราชวงศ์ญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษก, จักรพรรดิญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษกของประเทศญี่ปุ่น, ประเทศญี่ป่น, สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ, เฮเซ, เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ, มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ, เรวะ, Reiwa, Heizei, Heisei, Akihito, Naruhito, มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ ชินโน, Naruhito Shinnō

นอกจากประเทศไทยของเราที่กำลังจะมีพิธีสำคัญอย่างพิธีราชาภิเษกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ทาง ราชวงศ์ญี่ปุ่น เองก็กำลังเตรียมก้าวเข้าสู่รัชกาลใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ หลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเตรียมสละราชบังลังก์ ทำให้ปี 2019 จะเป็นปีประวัติศาสตร์อีกปีหนึ่ง ที่ 2 ประเทศในเอเชียจะมีงานสำคัญระดับชาติ

ราชวงศ์ญี่ปุ่น กับการสละราชบังลังก์ของสมเด็จพระจักรพรรดิคนที่ 125

ราชวงศ์ญี่ปุ่นถือว่าเป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มาอายุมายาวนานเกือบ 2,700 ปีแล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยังคงมีสถาบันกษัตริย์เฉกเช่นเดียวกับประเทศไทย ถึงกระนั้นก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ราชวงศ์ญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษก, จักรพรรดิญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษกของประเทศญี่ปุ่น, ประเทศญี่ป่น, สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ, เฮเซ, เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ, มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ, เรวะ, Reiwa, Heizei, Heisei, Akihito, Naruhito, มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ ชินโน, Naruhito Shinnō

ในประเทศญี่ปุ่นทุกครั้งที่มีสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ จะมีการเปลี่ยนชื่อศักราชใหม่ อย่างในยุคของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ จะใช้ชื่อยุคว่าเฮเซ ที่แปลว่าสันติสุขทุกหนแห่ง ซึ่งญี่ปุ่นอยู่ภายใต้ยุคเฮเซมายาวนาน 30 ปี นับตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ขึ้นครองพระราชสมบัติเมื่อวันที่ 7 มกราคม ปี 2532 พระจักรพรรดิลำดับที่ 125 ของราชวงศ์ญี่ปุ่น

ถ้าว่ากันตามกฎมณเฑียรบาลของญี่ปุ่น จะมีการสืบราชบัลลังก์ต่อก็ต่อเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิเสด็จสวรรคต หรือมีภาวะทางการเมืองที่ไม่สู้ดี แต่เนื่องจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสละราชสมบัติตั้งแต่ปี 2559 เพราะพระวรกายไม่แข็งนัก รัฐบาลญี่ปุ่นจึงตัดสินใจที่จะดำเนินการแก้กฎหมาย เพื่อให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะสามารถสละราชบัลลังก์ได้

ราชวงศ์ญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษก, จักรพรรดิญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษกของประเทศญี่ปุ่น, ประเทศญี่ป่น, สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ, เฮเซ, เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ, มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ, เรวะ, Reiwa, Heizei, Heisei, Akihito, Naruhito, มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ ชินโน, Naruhito Shinnō

ในที่สุดรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ออกมาประกาศชื่อของรัชสมัย พร้อมกับวันที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของญี่ปุ่น โดยมีกำหนดการสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะในวันที่ 30 เมษายนนี้ ทำให้วันที่ 1 พฤษภาคมจะกลายเป็นการก้าวเข้าสู่รัชกาลใหม่ของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ โดยชื่อของรัชสมัยใหม่ นั่นคือ เรวะ แปลว่า ความรุ่งเรืองและสันติสุข ซึ่งคาดว่าจะมีพิธีราชาภิเษกในช่วงเดือนตุลาคมนี้

ส่วนพระจักรพรรดิลำดับที่ 126 ของราชวงศ์ญี่ปุ่นนั้น คือพระโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ มีพระนามว่า เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น

ราชวงศ์ญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษก, จักรพรรดิญี่ปุ่น, พิธีราชาภิเษกของประเทศญี่ปุ่น, ประเทศญี่ป่น, สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ, เฮเซ, เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ, มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ, เรวะ, Reiwa, Heizei, Heisei, Akihito, Naruhito, มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น, เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ ชินโน, Naruhito Shinnō

นับว่าการก้าวเข้าสู่รัชกาลใหม่ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเป็นที่ถูกจับตามองในระดับโลกอย่างมากว่าทิศทางของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและประวัติศาสตร์อะไรขึ้นบ้าง ที่สำคัญพิธีราชาภิเษกจะยิ่งใหญ่แค่ไหน เป็นปีสำคัญของทวีปเอเชียอีกปีหนึ่งเลยก็ว่าได้!

 

 

 

TEXT : ImJinah

PHOTO : Hellomagazine, Kyodo News, hk01

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

5 เรื่องสุดคอมพลีตของ มาร์กี้ ราศรี คุณแม่ลูกแฝดป้ายแดง

Produce X 101 เดือด! หนุ่มหล่อที่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงร่วมแข่งเพียบ #เตรียมเสียทรัพย์

รวมเด็กไทยสุดปั๊วะ! ที่ไปเผยความปังในรายการเซอร์ไวเวิลไอดอลเกาหลี – จีน #ตกแฟนต่างชาติเพียบ

ลิซ่า Blackpink มงฯ ลงอีกแล้ว! คว้าตำแหน่งสาวเอเชียหน้าสวยสุด ปี 2018

แพ้แก้มบุ๋ม!!! 10 ไอดอลเจ้าของลักยิ้มทรงเสน่ห์ ผู้ทำให้พ่ายแพ้ทุกครั้ง ที่ส่งยิ้มมา

 

 

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up