ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน

3 ลูกสาวเสี่ยวเอส ยิ่งโตยิ่งฉายแววดัง คนจีนทักหน้าเหมือน ออกแบบ ชุติมณฑน์!

Alternative Textaccount_circle
event
ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน
ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน

ลูกสาวเสี่ยวเอส สวยได้แม่! คนทักหน้าเหมือนนางเอกไทย ออกแบบ ชุติมณฑน์

เผยโฉม 3 ลูกสาวเสี่ยวเอส หรือหลานสาวต้าเอส ที่คนจีนเห็นแล้วยังร้อง ขุ่นพระ! สวยไม่ทิ้งแถว แถมหน้าเหมือนนางเอกไทย ออกแบบ ชุติมณฑน์ ด้วย!

 

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวนa

 

ยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆ สำหรับ 3 ลูกสาวของขุ่นแม่ เสี่ยวเอส (Xiao S หรือ Elephant Dee หรือชื่อจริง Xu Xidi สวีซีตี้) น้องสาวต้าเอส F4 (Da S) ที่ความโด่งดังของคุณแม่และคุณป้า ทำให้น้องๆ ทั้ง 3 คนได้รับความสนใจจากสื่ออยู่เสมอ ลูกสาวคนโตของเสี่ยวเอสชื่อ Elly Tsu หรือชื่อจริง สวี่ซีเหวิน (Xu Xiwen) เกิดเมื่อเดือนมกราคม 2006 ปัจจุบันอายุ 12 ขวบ ส่วนคนที่ 2 ชื่อ Lily Tsu หรือชื่อจริง สวี่เสาเอิน (Xu Shaoen) เกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2007 ปัจจุบันอายุ 11 ขวบ และคนสุดท้องที่ทิ้งห่างจากพี่ๆ 2 คนนานถึง 5 ปี สวี่ซีเอิน (Xu Xien) เกิดเมื่อเดือนเมษายน 2012

 

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน
สามีของเสี่ยวเอสและลูกสาวคนเล็ก

 

แม้จะอยู่ในสายตาของสื่อๆ และแฟนๆ ทั้งในจีนและไต้หวัน แต่นับวัน 3 ลูกสาวเสี่ยวเอสก็ยิ่งทำให้ทุกคนตะลึงไปตามๆ กัน เพราะลูกสาวบ้านนี้สวยได้แม่ (และป้า) จริงๆ แถมพอเสี่ยวเอสลงรูปคู่ของลูกสาวคนโตและคนรองก็มีแฟนคลับเข้ามาเม้าท์กันว่า อนาคตจะเข้าวงการบันเทิงมาเป็นคู่หูดูโอ้เหมือนเสี่ยวเอสและต้าเอสหรือเปล่า (เสี่ยวเอสและต้าเอสเคยเดบิวท์เป็นนักร้องดูโอ้ในชื่อวง ASOS เมื่อปี 1993)

 

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน
เสี่ยวเอสกับต้าเอส

 

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน
ลูกสาวคนโตและคนกลางของเสี่ยวเอส

 

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน
ขายาวหุ่นดีมากค่ะคุณน้อง!

 

อันที่จริงช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้ สื่อจีนรายงานข่าวดราม่าเกี่ยวกับ 3 สาวบ้านนี้ว่า ไม่น่ารักเหมือนตอนที่เสี่ยวเอสและต้าเอสยังเด็กๆ เลย ทำเอาขุ่นแม่เสี่ยวเอสทนไม่ได้ ขอเรียกลูกๆ มาเซลฟี่แบบมองบนแล้วโพสต์ตอกกลับเบาๆ ว่าไม่สนหรอกว่าใครจะว่ายังไง!

 

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน
คอมเม้นท์ในเชิงลบที่เข้ามาว่า 3 สาว

 

แต่พอเวลาผ่านไป ชาวเน็ตที่เคยบอกว่า น้องๆ ไม่น่ารักนั้นคงต้องกลับคำพูดเสีย เพราะยิ่งโตความสวยแบบหมวยๆ ก็เริ่มเปล่งประกายมากขึ้น โดยเฉพาะสวี่ซีเหวิน ลูกสาวคนโตของต้าเอสที่มีชาวเน็ตแห่เข้ามาลงความเห็นว่า หน้าเหมือนนางเอกหนังไทยสุดฮิตเรื่อง Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง (2017) อย่าง ออกแบบ ชุติมณฑน์ ที่โด่งดังในจีนแบบสุดๆ ตั้งแต่หนังเรื่องนั้นถูกนำเข้าไปฉายในจีน ซึ่งกวาดรายได้เฉพาะในจีนไปเต็มๆ ถึง 1,347 ล้านบาท! เสี่ยวเอสได้ยินแบบนั้นถึงกับต้องเขียนแคปชั่นรูปที่เธอถ่ายกับลูกสาวคนโตว่า “ฉันถ่ายรูปคู่กับซุปตาร์ดังละ

 

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน
เทียบความเหมือนของสวี่ซีเหวินและออกแบบ ชุติมณฑน์

 

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน
คอมเม้นท์ที่เข้ามาบอกว่า หน้าเหมือนออกแบบมาก-ก-ก

 

นอกจากจะมีคนบอกว่า สวี่ซีเหวินหน้าเหมือนออกแบบ ชุติมณฑน์แล้ว ก็ยังมีบางคนบอกว่า น้องหน้าเหมือน คิมโกอึน (Kim Goeun) นางเอกซีรี่ย์เกาหลี Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ (2016-2017) ด้วย

 

ออกแบบ ชุติมณฑน์ , ดาราไต้หวัน , F4 , ลูกสาวเสี่ยวเอส , เสี่ยวเอส , นางเอกไต้หวัน , ต้าเอส , น้องสาวต้าเอส , บันเทิงจีน , บันเทิงไต้หวัน , นางเอกซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีน , พี่สาวเต้าหมิงซื่อ , 徐熙娣 , 许俏妞 , 许韶恩 , 许曦文 , Xiao S , Elephant Dee , Xu Xidi , สวีซีตี้ , Da S , ซันไช่ F4 , ซานไช่ F4 , Elly Tsu , Lily Tsu , สวี่ซีเหวิน , Xu Xiwen , Lily Tsu , สวี่เสาเอิน , Xu Shaoen , สวี่ซีเอิน , Xu Xien , Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง , Bad Genius , ฉลาดเกมส์โกง , คิมโกอึน , Kim Goeun , Goblin ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , Goblin , ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , 大 S , 小S , Xu Xiyuan , สวี่ซีหยวน
สวี่ซีเหวินและคิมโกอึน

 

เอาเป็นว่าน้องหน้าเหมือนใครมากกว่านั้นสุดฯ ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ คือ ได้เทียบความสวยกับ 2 นางเอกดังของไทยและเกาหลีใต้ แค่นี้สุดฯ ก็ฟินแทนน้องแล้วจ้า ^^ #สวยได้แม่ #สวยได้ป้า

 

รูปจาก : 小S / k.sina.com.cn / 3g.163.com / fashion.ettoday.net / twoeggz.com / story543.com / chinatimes.com / info.51.ca / epochtimes.com / ent.163.com /asiatoday.co.kr

เรื่องโดย : Lizhu

 

บันเทิงประเทศไหนๆ สุดฯ ไม่เคยพลาด อ่านต่อรัวๆ ที่นี่

4 ซุปตาร์เกาหลี ขึ้นแท่นผู้ครองเรตติ้ง เล่นเรื่องไหนกระแสก็พุ่งกระฉูด!

2 นางแบบจีน เหอซุ่ย & หมิงซี ฟาดพรมแดง ปังสะเทือนมงนางเอก! #หลัวแซ่บก็มา

10 ดาราชายจีนในชุดย้อนยุค ขึ้นแท่นหล่อที่สุดของปี 2018!

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up