อัพเดท พระราชวัง และวัง ที่ยังเปิดให้ประชาชนเข้าชม

Alternative Textaccount_circle
event

พระราชวังต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชั้นเลิศที่หาไม่ได้ในตำราเรียน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกด้วย แต่เนื่องจากพระราชวังหลายแห่งเปิดให้เข้าชมมานาน จึงต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือบางแห่งก็จำเป็นต้องปิดถาวร จึงขออัพเดท พระราชวัง และวัง ที่ยังเปิดให้ชมกันอยู่สักหน่อย

 

พระราชวัง และวัง ที่ยังเปิดให้เข้าชม

 

พระบรมมหาราชวัง (ปิดให้บริการ 1-29 ตุลาคม 2560)
เปิดทำการทุกวัน 8.30 น. – 15.30 น.
นักท่องเที่ยวทั้งหลายคงไม่มีใครไม่เคยไปที่นี่ เพราะอย่างน้อยต้องไปชมความสวยงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว อีกทั้งยังมีพระที่นั่งที่สำคัญทั้ง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระที่นั่งราชกรัณยสภา, พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์, พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร, พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระราชวัง

พระราชวังบวรสถานมงคล
เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ และวันเสาร์ 8.30 น. – 16.00 น.
นักท่องเที่ยวจะรู้จักกันดีในชื่อของพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติพระนคร ที่ได้ใช้ทั้งพระราชมณเฑียร หรือหมู่พระวิมาน มาเป็นที่จัดเเสดงโบราณวัตถุต่างๆ โดยมีจุดที่น่าสนใจคือพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เเละพระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน

พระราชวัง

วังบางขุนพรหม
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. -12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. / วันเสาร์ เวลา 10.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์
ตั้งอยู่ที่ถนนสามเสน ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ผสมกับศิลปะแบบบาร็อก ภายในประกอบด้วยห้องสำคัญต่างๆ หลายห้อง อาทิ ห้องสีชมพู ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นห้องที่มีความงดงามมากที่สุด ตกแต่งด้วยโทนสีชมพู พร้อมเฟอร์นิเจอร์สไตล์ยุโรป นอกจากนั้นยังมีห้องสีน้ำเงิน, ห้องวิวัฒนไชยานุสรณ์, ห้องประชุมเล็ก, ห้องเปิดโลกเงินตราไทย, ห้องธนบัตรไทย, ห้องธนบัตรต่างประเทศ, ห้องประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย

พระราชวังเดิม
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 9.30 น. – 11.30 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
ตั้งอยู่ในฝั่งธนบุรี ปัจจุบันอยู่ในการดูเเลของกองทัพเรือ เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เป็นที่ประทับเเละว่าราชการตลอดรัชสมัย มีจุดที่น่าสนใจทั้งอาคารท้องพระโรง, อาคารตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่เเละอาคารเก๋งคู่หลังเล็ก นอกจากนี้เเล้วยังมีอาคารตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย และยังมีป้อมวิไชยประสิทธิ์ ที่สามารถมองเห็นวิวเเม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจน

วังสวนผักกาด
เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมศิลปะและโบราณวัตถุภายในวัง ภายในมีอาคารและบ้านหลายหลัง โดยมีทั้งหอเขียนลายรดน้ำและตำหนักไทยโบราณ ซึ่งภายในมีวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย ทั้งภาพเขียน เงินตราโบราณ รูปปั้น การจัดแสดงพระรูปของราชวงศ์ไทย เครื่องดนตรีไทยของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของ เสด็จในกรมฯ ฯลฯ และนับว่าเป็นสถานที่เก็บเครื่องดนตรีไทยที่มากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

พระราชวังพญาไท
เปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.30 น. – 13.30 น.
เป็นที่ประทับตลอดรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี โดยสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสานระหว่างโกธิคกับโรมาเนสก์ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวังพญาไท ยังประกอบไปด้วยพระที่นั่งและอาคารสำคัญอื่นๆ อีก ได้แก่ พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน, พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส, พระที่นั่งเทวราชสภารมย์, พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์, พระตำหนักเมขลารูจี, อาคารเทียบรถพระที่นั่ง, สวนโรมัน, ศาลท้าวหิรัญพนาสูร และพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช

พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก็ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ขึ้น โดยมีการสร้างพระที่นั่ง พระตำหนัก และตำหนักต่าง ๆ ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะ และพระราชทานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ อาทิ พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, หอวิฑูรทัศนา, พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ, พระที่นั่งวโรภาษพิมาน, หอเหมมณเฑียรเทวราช ฯลฯ

วังลดาวัลย์
เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เเต่ก็เปิดให้ประชาชนเเละนักท่องเที่ยวได้เข้าชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม

วังวรดิศ
เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ
เป็นวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้รับการดูเเลเป็นเวลาอย่างดีเเละมีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง จนได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม พร้อมกับรางวัลจากองค์การยูเนสโก ซึ่งปัจจุบันนั้นเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมอีกด้วย

 

ข้อมูลจาก travelblog.expedia.co.th , www.thaihrhub.com
ภาพจาก thai.tourismthailand.org commons.wikimedia.org , www.bot.or.th , www.wangdermpalace.org , www.thaihrhub.com , www.lovethailand.org , awakenavigator.wordpress.com , travel.trueid.net , www.manager.co.th
TEXT : Ploychompoo

 

เรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ

หนาวนี้ชวนเที่ยวชม 8 พระตำหนัก งดงาม ประทับใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ

ดอกไม้จากพระนาม สวยทรงคุณค่า ตรึงตาน่ามอง

สุโขทัย เมืองเก่าน่าเที่ยว …อาหารอร่อย-วัฒนธรรมโดดเด่น

 

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up