ซีรี่ย์จีนย้อนยุค , ซีรี่ย์จีน , นโยบายจีน , รัฐบาลจีน , ดาราจีน , นางเอกจีน , พระเอกจีน , ดาราชายจีน , ดาราหญิงจีน , บันเทิงจีน , ซุปตาร์จีน , พระเอกซีรี่ย์จีน , นางเอกซีรี่ย์จีน , นักแสดงหญิงจีน , นักแสดงชายจีน , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติ , Beijing TV Program Market & Exhibition , 北京电视节目交易会 , 首都广播电视节目制作业协会 , BBPA , Capital Radio & TV Program Producers Association , สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ , หูอี้เทียน , 青春须早为 , 山月不知心底事 , Hu Yitian , หูอีเทียน , 胡一天 , Being Lonely in Love , Youth should be early , 钟楚曦 , Elaine Zhong , จงฉู่ซี , ซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีนใหม่ , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนรีเมค , ซีรี่ย์จีนสมัยใหม่

คอซีรี่ย์จีนใจแป้ว! จีนออกนโยบายลดการผลิต ซีรี่ย์จีนย้อนยุค

Alternative Textaccount_circle
event
ซีรี่ย์จีนย้อนยุค , ซีรี่ย์จีน , นโยบายจีน , รัฐบาลจีน , ดาราจีน , นางเอกจีน , พระเอกจีน , ดาราชายจีน , ดาราหญิงจีน , บันเทิงจีน , ซุปตาร์จีน , พระเอกซีรี่ย์จีน , นางเอกซีรี่ย์จีน , นักแสดงหญิงจีน , นักแสดงชายจีน , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติ , Beijing TV Program Market & Exhibition , 北京电视节目交易会 , 首都广播电视节目制作业协会 , BBPA , Capital Radio & TV Program Producers Association , สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ , หูอี้เทียน , 青春须早为 , 山月不知心底事 , Hu Yitian , หูอีเทียน , 胡一天 , Being Lonely in Love , Youth should be early , 钟楚曦 , Elaine Zhong , จงฉู่ซี , ซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีนใหม่ , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนรีเมค , ซีรี่ย์จีนสมัยใหม่
ซีรี่ย์จีนย้อนยุค , ซีรี่ย์จีน , นโยบายจีน , รัฐบาลจีน , ดาราจีน , นางเอกจีน , พระเอกจีน , ดาราชายจีน , ดาราหญิงจีน , บันเทิงจีน , ซุปตาร์จีน , พระเอกซีรี่ย์จีน , นางเอกซีรี่ย์จีน , นักแสดงหญิงจีน , นักแสดงชายจีน , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติ , Beijing TV Program Market & Exhibition , 北京电视节目交易会 , 首都广播电视节目制作业协会 , BBPA , Capital Radio & TV Program Producers Association , สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ , หูอี้เทียน , 青春须早为 , 山月不知心底事 , Hu Yitian , หูอีเทียน , 胡一天 , Being Lonely in Love , Youth should be early , 钟楚曦 , Elaine Zhong , จงฉู่ซี , ซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีนใหม่ , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนรีเมค , ซีรี่ย์จีนสมัยใหม่

ซีรี่ย์จีนย้อนยุค เจอการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ แฟนซีรี่ย์เศร้าแพร๊พ!

จีนปรับนโยบายเกี่ยวกับการลดการผลิตซีรี่ย์จีน เพื่อวางทิศทางตลาดซีรี่ย์จีนใหม่ หนึ่งในนั้นคือลดจำนวน ซีรี่ย์จีนย้อนยุค …

 

ซีรี่ย์จีนย้อนยุค , ซีรี่ย์จีน , นโยบายจีน , รัฐบาลจีน , ดาราจีน , นางเอกจีน , พระเอกจีน , ดาราชายจีน , ดาราหญิงจีน , บันเทิงจีน , ซุปตาร์จีน , พระเอกซีรี่ย์จีน , นางเอกซีรี่ย์จีน , นักแสดงหญิงจีน , นักแสดงชายจีน , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติ , Beijing TV Program Market & Exhibition , 北京电视节目交易会 , 首都广播电视节目制作业协会 , BBPA , Capital Radio & TV Program Producers Association , สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ , หูอี้เทียน , 青春须早为 , 山月不知心底事 , Hu Yitian , หูอีเทียน , 胡一天 , Being Lonely in Love , Youth should be early , 钟楚曦 , Elaine Zhong , จงฉู่ซี , ซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีนใหม่ , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนรีเมค , ซีรี่ย์จีนสมัยใหม่

 

เมื่อกี่วันที่ผ่านมานี้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการจัดงานที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวาระสำคัญระดับชาติที่หลายคนให้ความสนใจนั่นคือ Beijing TV Program Market & Exhibition จัดขึ้นโดย Capital Radio & TV Program Producers Association สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ที่มีองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสมาชิกอยู่กว่า 500 แห่ง และเป็นสมาคมที่เชื่อมระหว่างรัฐบาลจีนและอุตสาหกรรมด้านวิทยุโทรทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน วางแผนแนวทางการผลิต การออกอากาศ การจัดการตลาดรายการวิทยุและโทรทัศน์

ในงาน Beijing TV Program Market & Exhibition จะมีทั้งการแลกเปลี่ยนซื้อขาย การประชุมเพื่อการพัฒนา งานแถลงข่าวเปิดตัวซีรี่ย์ใหม่ ชมตัวอย่างซีรี่ย์ สัมมนาพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างซีรี่ย์จีนและภาพยนตร์ โดยมีองค์กร บริษัทด้านวิทยุและโทรทัศน์ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ แขกที่ได้รับเชิญ สื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันหลายพันคน ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการจัดงานในครั้งนี้ ทำให้เห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับซีรี่ย์จีน ทั้งการลดและเพิ่มจำนวนการผลิตซีรี่ย์จีนแนวต่างๆ ซีรี่ย์จีนแนวไหนจะอยู่จะไป สุดฯ ตามเก็บข้อมูลภาพรวมสำคัญมาให้ที่นี่แล้วจ้า

 

ซีรี่ย์จีนย้อนยุค , ซีรี่ย์จีน , นโยบายจีน , รัฐบาลจีน , ดาราจีน , นางเอกจีน , พระเอกจีน , ดาราชายจีน , ดาราหญิงจีน , บันเทิงจีน , ซุปตาร์จีน , พระเอกซีรี่ย์จีน , นางเอกซีรี่ย์จีน , นักแสดงหญิงจีน , นักแสดงชายจีน , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติ , Beijing TV Program Market & Exhibition , 北京电视节目交易会 , 首都广播电视节目制作业协会 , BBPA , Capital Radio & TV Program Producers Association , สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ , หูอี้เทียน , 青春须早为 , 山月不知心底事 , Hu Yitian , หูอีเทียน , 胡一天 , Being Lonely in Love , Youth should be early , 钟楚曦 , Elaine Zhong , จงฉู่ซี , ซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีนใหม่ , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนรีเมค , ซีรี่ย์จีนสมัยใหม่

 

  • จำนวนซีรี่ย์จีนที่จะถูกผลิตออกมาในปี 2019 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

หากเทียบกับปี 2018 ที่ผ่านมามีซีรี่ย์จีนที่ถูกผลิตออกมารวมกว่า 962 เรื่อง แบ่งเป็นซีรี่ย์จีนทางโทรทัศน์ 867 เรื่อง เว็บซีรี่ย์ 95 เรื่อง ในขณะที่ปี 2019 ลดลงเหลือ 784 เรื่อง แบ่งเป็นซีรี่ย์ทางโทรทัศน์ 701 เรื่อง และเว็บซีรี่ย์ 83 เรื่อง

  • ซีรี่ย์จีนย้อนยุค เป็นแนวซีรี่ย์ที่ถูกลดฮวบ

หนึ่งในแนวซีรี่ย์จีนที่โดนลดจำนวนการผลิตอย่างหนักคือ ซีรี่ย์จีนย้อนยุค ซึ่งตามการรายงานของสื่อจีนยักษ์ใหญ่ ent.sina.com.cn ระบุว่า เนื่องจากการขยายตัวของตลาดทุนภาพยนตร์และโทรทัศน์ชะลอตัวลงตั้งแต่เมื่อปี 2018 ทำให้โครงการสร้างซีรี่ย์จีนหลายโครงการต้องถูกยุบหรือเลื่อนกำหนดการสร้างออกไป นอกจากนี้จีนกำลังเผชิญหน้ากับช่วงยกระดับอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งในสภาวะแบบนี้ทำให้ซีรี่ย์จีนย้อนยุคถูกลดจำนวนลงมากที่สุดในบรรดาซีรี่ย์จีนแนวต่างๆ ก็ว่าได้ ทำเอาแฟนซีรี่ย์จีนย้อนยุคใจแป้วไปตามๆ กัน

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีซีรี่ย์จีนย้อนยุคจำนวนเกือบ 20 เรื่องกำลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการสร้าง ได้แก่

ซีรี่ย์จีนย้อนยุคที่อยู่ในขั้นตอนหลังการถ่ายทำ : Di Huang Ye, Da Song Gong Ci, Sword Dynasty, The Return of the Condor Heroes

 

ซีรี่ย์จีนย้อนยุค , ซีรี่ย์จีน , นโยบายจีน , รัฐบาลจีน , ดาราจีน , นางเอกจีน , พระเอกจีน , ดาราชายจีน , ดาราหญิงจีน , บันเทิงจีน , ซุปตาร์จีน , พระเอกซีรี่ย์จีน , นางเอกซีรี่ย์จีน , นักแสดงหญิงจีน , นักแสดงชายจีน , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติ , Beijing TV Program Market & Exhibition , 北京电视节目交易会 , 首都广播电视节目制作业协会 , BBPA , Capital Radio & TV Program Producers Association , สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ , หูอี้เทียน , 青春须早为 , 山月不知心底事 , Hu Yitian , หูอีเทียน , 胡一天 , Being Lonely in Love , Youth should be early , 钟楚曦 , Elaine Zhong , จงฉู่ซี , ซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีนใหม่ , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนรีเมค , ซีรี่ย์จีนสมัยใหม่
ภาพจากซีรี่ย์จีน Da Song Gong Ci นำแสดงโดยวิค F4 และหลิวเทา 

 

ซีรี่ย์ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการถ่ายทำ : The Qin Empire 4, Held In the Lonely Castle

เรื่องที่อยู่ระหว่างการคุยบท : Singing All Along, Mu Nan Zhi, Dian Jiao Chuan, Jun Jiu Ling, Jin Guo Ying Xiong Xian Ying Chuan, Sword Stained with Royal Blood (หลายเรื่องจะมีเนื้อหาหลักคือ การถ่ายทอดเรื่องราวการเติบโตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ

ซีรี่ย์จีนย้อนยุคอยู่ระหว่างการเตรียมการ : Tian Xia Gu Cheng, Fox Volant of the Snowy Mountain, Heroes Shed No Tears, The Informal History of the Martial Arts Circle, Heroic Legend, White Fang Zhen Mei

 

ซีรี่ย์จีนย้อนยุค , ซีรี่ย์จีน , นโยบายจีน , รัฐบาลจีน , ดาราจีน , นางเอกจีน , พระเอกจีน , ดาราชายจีน , ดาราหญิงจีน , บันเทิงจีน , ซุปตาร์จีน , พระเอกซีรี่ย์จีน , นางเอกซีรี่ย์จีน , นักแสดงหญิงจีน , นักแสดงชายจีน , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติ , Beijing TV Program Market & Exhibition , 北京电视节目交易会 , 首都广播电视节目制作业协会 , BBPA , Capital Radio & TV Program Producers Association , สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ , หูอี้เทียน , 青春须早为 , 山月不知心底事 , Hu Yitian , หูอีเทียน , 胡一天 , Being Lonely in Love , Youth should be early , 钟楚曦 , Elaine Zhong , จงฉู่ซี , ซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีนใหม่ , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนรีเมค , ซีรี่ย์จีนสมัยใหม่

 

  • ซีรี่ย์จีนรักชาติ ถูกผลิตเพิ่มกว่า 34 เรื่อง

ในขณะที่ซีรี่ย์จีนย้อนยุคถูกลดจำนวนการผลิตลง ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติกลับเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าจะเป็นแบบนี้ติดต่อกันในช่วงปี 2019 – 2021 เนื่องจากในปีนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาครบรอบ 70 ปี ในปี 2020 จีนจะยกระดับสังคมให้กลายเป็น “สังคมกินดีอยู่ดี” (หรือภาษาจีนเรียกว่า 小康社会) ทั่วประเทศ นอกจากนี้ในปี 2021 พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะครบรอบการก่อตั้ง 100 ปีด้วย ซึ่งทำให้ช่วง 3 ปีนี้เป็นช่วงที่สำคัญกับประเทศจีนเป็นอย่างมาก ดังนั้นแผนการเพิ่มการผลิตซีรี่ย์จีนแนวรักชาติจึงกลายเป็นแนวโน้มหลักที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง โดยมีแนวซีรี่ย์จีนที่ถ่ายทอดทั้งเรื่องเกี่ยวกับชาติจีน สังคมจีน เช่น

ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติที่สะท้อนเหตุการณ์ก่อน-หลังการปฏิวัติการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน : Jiao Xing Nian Dai, Xin Shi Jie, Guang Rong Shi Dai

ซีรี่ย์จีนที่บอกเล่าเรื่องราวของวีรบุรุษของประชาชนในยุคใหม่ที่ปกป้องชาติ : The Thunder, Ran Shao, Never Say Goodbye

 

ซีรี่ย์จีนย้อนยุค , ซีรี่ย์จีน , นโยบายจีน , รัฐบาลจีน , ดาราจีน , นางเอกจีน , พระเอกจีน , ดาราชายจีน , ดาราหญิงจีน , บันเทิงจีน , ซุปตาร์จีน , พระเอกซีรี่ย์จีน , นางเอกซีรี่ย์จีน , นักแสดงหญิงจีน , นักแสดงชายจีน , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติ , Beijing TV Program Market & Exhibition , 北京电视节目交易会 , 首都广播电视节目制作业协会 , BBPA , Capital Radio & TV Program Producers Association , สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ , หูอี้เทียน , 青春须早为 , 山月不知心底事 , Hu Yitian , หูอีเทียน , 胡一天 , Being Lonely in Love , Youth should be early , 钟楚曦 , Elaine Zhong , จงฉู่ซี , ซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีนใหม่ , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนรีเมค , ซีรี่ย์จีนสมัยใหม่
โปสเตอร์ซีรี่ย์จีน Never Say Goodbye นำแสดงโดยจางจวิ้นหนิงและเริ่นเจียหลุน

 

ซีรี่ย์จีนที่สะท้อนให้เห็นการเติบโตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ : One Boat One World, Youth should be Early, Healer Of Children

 

ซีรี่ย์จีนย้อนยุค , ซีรี่ย์จีน , นโยบายจีน , รัฐบาลจีน , ดาราจีน , นางเอกจีน , พระเอกจีน , ดาราชายจีน , ดาราหญิงจีน , บันเทิงจีน , ซุปตาร์จีน , พระเอกซีรี่ย์จีน , นางเอกซีรี่ย์จีน , นักแสดงหญิงจีน , นักแสดงชายจีน , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติ , Beijing TV Program Market & Exhibition , 北京电视节目交易会 , 首都广播电视节目制作业协会 , BBPA , Capital Radio & TV Program Producers Association , สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ , หูอี้เทียน , 青春须早为 , 山月不知心底事 , Hu Yitian , หูอีเทียน , 胡一天 , Being Lonely in Love , Youth should be early , 钟楚曦 , Elaine Zhong , จงฉู่ซี , ซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีนใหม่ , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนรีเมค , ซีรี่ย์จีนสมัยใหม่
ภาพโปรโมทซีรี่ย์จีน Youth should be Early นำแสดงโดยหลัวจีนขวัญใจสาวๆ หูอี้เทียน และนางเอกจีนชื่อดัง จงฉู่ซี

 

ซีรี่ย์จีนสะท้อนให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยผ่านครอบครัวและตัวบุคคล : Wo Ai Bei Jing Tian An Men, Fu Gui Ying Men, Xin Yi Nian You Yi Nian เป็นต้น

 

  • ซีรี่ย์จีนรีเมค / แนว IP / แนวคนเมือง ยังคงเป็นซีรี่ย์กระแสหลักที่ได้รับการตอบรับอย่างดี

สำหรับซีรี่ย์จีนแนวอื่นๆ ที่หลายคนอาจสงสัยว่า จะถูกปรับจำนวนการผลิตให้เป็นไปในทิศทางไหนบ้าง ตามการรายงานของสื่อจีน xinhuanet.com ระบุว่า ซีรี่ย์จีนแนวคนเมืองยังคงเป็นซีรี่ย์กระแสหลักที่มาเหนือซีรี่ย์แนวอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีซีรี่ย์แนวรักวัยรุ่น แนวสายอาชีพต่างๆ รวมไปถึงแนวสืบสวนก็เป็น 3 ในจำนวนหลายๆ แนวที่มีทิศทางเติบโตมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

 

ซีรี่ย์จีนย้อนยุค , ซีรี่ย์จีน , นโยบายจีน , รัฐบาลจีน , ดาราจีน , นางเอกจีน , พระเอกจีน , ดาราชายจีน , ดาราหญิงจีน , บันเทิงจีน , ซุปตาร์จีน , พระเอกซีรี่ย์จีน , นางเอกซีรี่ย์จีน , นักแสดงหญิงจีน , นักแสดงชายจีน , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนแนวรักชาติ , Beijing TV Program Market & Exhibition , 北京电视节目交易会 , 首都广播电视节目制作业协会 , BBPA , Capital Radio & TV Program Producers Association , สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ , หูอี้เทียน , 青春须早为 , 山月不知心底事 , Hu Yitian , หูอีเทียน , 胡一天 , Being Lonely in Love , Youth should be early , 钟楚曦 , Elaine Zhong , จงฉู่ซี , ซีรี่ย์จีน , ซีรี่ย์จีนใหม่ , ซีรี่ย์จีน 2019 , ซีรี่ย์จีนรักชาติ , ซีรี่ย์จีนรีเมค , ซีรี่ย์จีนสมัยใหม่
ภาพจากหนึ่งในซีรี่ย์จีนแนวคนเมือง Being Lonely in Love นำแสดงโดย โอวหาว และ วิคตอเรีย ซ่ง

 

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีซีรี่ย์จีนอีก 2 แนวที่จะถูกผลิตออกมามากพอสมควรคือ ซีรี่ย์จีนรีเมคจากประเทศอื่นๆ เช่น ซีรี่ย์จีนที่รีเมคจากหนังไทยเรื่อง สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า…รัก (2010) ซีรี่ย์จีนรีเมคจากซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Misaeng (2014) เป็นต้น

อีกแนวหนึ่งคือ ซีรี่ย์จีนที่ดัดแปลงบทจากเกมต่างๆ เช่น เรื่อง The Legend of Sword and Fairy 4 ซึ่งเป็นซีรี่ย์ที่ปรับมาจากเกมในชื่อเดียวกัน เป็นต้น

 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับวงการซีรี่ย์จีนในช่วง 3 ปีนี้ ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำเอาหลายคนใจหายวาบไปบ้าง แต่ก็เชื่อว่าการเปลี่ยนในครั้งนี้จะทำให้วงการซีรี่ย์จีนมีอะไรใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น แฟนๆ ซีรี่ย์จีนรอติดตามกันได้เลยจ้า  

 

เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก cbbpa.com.cn / baike.baidu.com / kuaibao.qq.com / ent.sina.com.cnxinhuanet.com

รูปจาก : 大宋宫词 / 电视剧青春须早为 / 电视剧山月不知心底事  / bagevent.com / cbbpa.com.cn / ent.sina.com.cn / weibo.com / 电视剧不说再见 

เรื่องโดย : Lizhu

 

อ่านข่าวเกาะกระแสได้ที่นี่ทุกวัน

ฟ่านเฉิงเฉิง ถูกเทียบชั้นพี่สาว ฟ่านปิงปิง หลังรับงานซีรี่ย์ #เป็นน้องคนดังมันยาก!

อาตี๋อาหมวยเลือกแล้ว! 10 ดาราชายจีน หล่อที่สุดในสายตาคนท้องถิ่น ต้องสไตล์นี้!

20 ทรงผมสั้น สไตล์ดาราเกาหลี น่าตัดตามรับซัมเมอร์ เก๋ไก๋คลายร้อน #อยากหน้าเด็กเหมือนนูน่า

ส่องของขวัญสุดแปลกที่แฟนคลับจีนมอบให้ ซุปตาร์จีน ในดวงใจ #แบบนี้ก็ได้เหรอ!?

เผยลิสต์ 5 ซีรี่ย์จีน ที่มีดัชนีค้นหามากที่สุดในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2019 อันดับหนึ่งใครๆ ก็คาดไม่ถึง!

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up