Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น,บังเอิญรัก Love By Chance,อาตี๋ของผม,Together With Me the Next Chapter,My Dream The Series นายในฝัน,เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา, เซ้นต์ ศุภพงษ์,เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร,เพิร์ธ ธนพนธ์,มีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร,มีน พีรวิชญ์,แปลน รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์,แปลน รัฐวิทย์,เดรก สัตบุตร แลดิกี,เดรก สัตบุตร,แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล,ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน,นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์,นีโอ ตรัย,ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล,ข้าวตัง ธนวัฒน์,เอเจ ชยพล จุฑามาศ,เอเจ ชยพล,แม็กซ์ ณัฐพล, ตุลย์-ภากร, โทโมะ วิศว, แมงมุม พิมพ์นิชกุล, พอร์ช อภิวัฒน์,ซีเกมส์ศุภวิชญ์,เบสท์ ชลสวัสดิ์ เตียววณิชกุล,เบสท์ ชลสวัสดิ์,ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์,ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ กันคำ,ทาโร่ ชาตรี สุวรรณวลัยกร,ทาโร่ชาตรี,แอลฟ่า ชลธี บำเพ็ญ,เฟม ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล,แอลฟ่า ชลธี,เฟม ชวินโรจน์,บูม จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต,บูม จิรัชพิสิษฐ์,ปิ๊กโรม,พีทเก้า,ตี๋หมอก,อินซัน,อาทิตย์ก้องภพ,ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร,กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์,ออฟ จุมพล,กัน อรรถพันธ์,ปลื้ม ปุริม รัตนเรืองวัฒนา,ชิม่อน วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์,ปลื้ม ปุริม,ชิม่อน วชิรวิชญ์,แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์,เต ตะวัน วิหครัตน์,นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ,เต ตะวัน,นิว ฐิติภูมิ,คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์,สิงโตปราชญา เรืองโรจน์,คริส พีรวัส,สิงโตปราชญา,คริสสิงโต,ออฟกัน,เตนิว,ซีรี่ย์วายปี 2018,ซีรี่ย์วาย,ซีรีส์วาย,ซีรี่ย์วายไทย,ซีรีส์วายไทย,ซีรีส์วายปี 2018,สาววาย,คู่จิ้น,ซีรี่ย์ชายรักชาย,คู่จิ้นชายชาย

5 อันดับซีรี่ย์วายไทยปี 2018 ที่สาววายไม่ควรพลาด #จิ้นฟินจิกหมอน

Alternative Textaccount_circle
event
Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น,บังเอิญรัก Love By Chance,อาตี๋ของผม,Together With Me the Next Chapter,My Dream The Series นายในฝัน,เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา, เซ้นต์ ศุภพงษ์,เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร,เพิร์ธ ธนพนธ์,มีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร,มีน พีรวิชญ์,แปลน รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์,แปลน รัฐวิทย์,เดรก สัตบุตร แลดิกี,เดรก สัตบุตร,แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล,ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน,นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์,นีโอ ตรัย,ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล,ข้าวตัง ธนวัฒน์,เอเจ ชยพล จุฑามาศ,เอเจ ชยพล,แม็กซ์ ณัฐพล, ตุลย์-ภากร, โทโมะ วิศว, แมงมุม พิมพ์นิชกุล, พอร์ช อภิวัฒน์,ซีเกมส์ศุภวิชญ์,เบสท์ ชลสวัสดิ์ เตียววณิชกุล,เบสท์ ชลสวัสดิ์,ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์,ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ กันคำ,ทาโร่ ชาตรี สุวรรณวลัยกร,ทาโร่ชาตรี,แอลฟ่า ชลธี บำเพ็ญ,เฟม ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล,แอลฟ่า ชลธี,เฟม ชวินโรจน์,บูม จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต,บูม จิรัชพิสิษฐ์,ปิ๊กโรม,พีทเก้า,ตี๋หมอก,อินซัน,อาทิตย์ก้องภพ,ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร,กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์,ออฟ จุมพล,กัน อรรถพันธ์,ปลื้ม ปุริม รัตนเรืองวัฒนา,ชิม่อน วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์,ปลื้ม ปุริม,ชิม่อน วชิรวิชญ์,แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์,เต ตะวัน วิหครัตน์,นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ,เต ตะวัน,นิว ฐิติภูมิ,คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์,สิงโตปราชญา เรืองโรจน์,คริส พีรวัส,สิงโตปราชญา,คริสสิงโต,ออฟกัน,เตนิว,ซีรี่ย์วายปี 2018,ซีรี่ย์วาย,ซีรีส์วาย,ซีรี่ย์วายไทย,ซีรีส์วายไทย,ซีรีส์วายปี 2018,สาววาย,คู่จิ้น,ซีรี่ย์ชายรักชาย,คู่จิ้นชายชาย
Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น,บังเอิญรัก Love By Chance,อาตี๋ของผม,Together With Me the Next Chapter,My Dream The Series นายในฝัน,เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา, เซ้นต์ ศุภพงษ์,เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร,เพิร์ธ ธนพนธ์,มีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร,มีน พีรวิชญ์,แปลน รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์,แปลน รัฐวิทย์,เดรก สัตบุตร แลดิกี,เดรก สัตบุตร,แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล,ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน,นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์,นีโอ ตรัย,ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล,ข้าวตัง ธนวัฒน์,เอเจ ชยพล จุฑามาศ,เอเจ ชยพล,แม็กซ์ ณัฐพล, ตุลย์-ภากร, โทโมะ วิศว, แมงมุม พิมพ์นิชกุล, พอร์ช อภิวัฒน์,ซีเกมส์ศุภวิชญ์,เบสท์ ชลสวัสดิ์ เตียววณิชกุล,เบสท์ ชลสวัสดิ์,ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์,ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ กันคำ,ทาโร่ ชาตรี สุวรรณวลัยกร,ทาโร่ชาตรี,แอลฟ่า ชลธี บำเพ็ญ,เฟม ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล,แอลฟ่า ชลธี,เฟม ชวินโรจน์,บูม จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต,บูม จิรัชพิสิษฐ์,ปิ๊กโรม,พีทเก้า,ตี๋หมอก,อินซัน,อาทิตย์ก้องภพ,ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร,กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์,ออฟ จุมพล,กัน อรรถพันธ์,ปลื้ม ปุริม รัตนเรืองวัฒนา,ชิม่อน วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์,ปลื้ม ปุริม,ชิม่อน วชิรวิชญ์,แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์,เต ตะวัน วิหครัตน์,นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ,เต ตะวัน,นิว ฐิติภูมิ,คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์,สิงโตปราชญา เรืองโรจน์,คริส พีรวัส,สิงโตปราชญา,คริสสิงโต,ออฟกัน,เตนิว,ซีรี่ย์วายปี 2018,ซีรี่ย์วาย,ซีรีส์วาย,ซีรี่ย์วายไทย,ซีรีส์วายไทย,ซีรีส์วายปี 2018,สาววาย,คู่จิ้น,ซีรี่ย์ชายรักชาย,คู่จิ้นชายชาย

ซีรี่ย์วายถือว่าเป็นอีกตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ถ้าสังเกตกันดีๆ มีนักแสดงวัยรุ่นหลายๆ คนที่แจ้งเกิดจากซีรี่ย์วาย กลายเป็นดาราที่มีแฟนคลับมหาศาล ซึ่งปี 2018 ก็มีซีรี่ย์วายออกมาให้เสพตลอดทั้งปี สุดฯ เลยจัดการรวบรวม 5 ซีรี่ย์วายปี 2018 ที่ควรค่าแก่การตามเก็บมาให้สาววายได้จิ้นฟินจิกหมอนกันจ้า

ซีรี่ย์วายปี 2018 ที่ฟินจิกหมอนสุดๆ

อันดับ 5 Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น

สุดฯ ขอเปิดด้วยซีรี่ย์โปรเจ็กต์พิเศษเอาใจสาววายกับภาคต่อของ 5 คู่จิ้นสุดฟิน ได้แก่ ปิ๊กโรม พีทเก้า ตี๋หมอก อินซัน และอาทิตย์ก้องภพ เรียกได้ว่า เป็นคู่จิ้นที่มีแฟนคลับเยอะมากๆ ล่าสุดเพิ่งออนแอร์เรื่องแรกของโปรเจ็กต์ไปกับเรื่องราวความรักของปิ๊กโรม จาก รุ่นพี่ Secret Love ตอน Puppy Honey หรือคู่จิ้นออฟกันนั่นเอง แค่ฉายตอนแรกก็ปังสุดๆ ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยเก๋ๆ ใครที่รอคอย 5 คู่จิ้นที่สุดฯ กล่าวมา ก็เฝ้าหน้าจอรอชมกันได้เลยจ้า ทาง LINE TV ทุกวันศุกร์ เวลา 2 ทุ่มจ้า

อันดับ 4 My Dream The Series นายในฝัน

เป็นซีรี่ย์วายที่เหมาะกับสาวมโนอย่างเรามากๆ เพราะเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของรันเวย์ (รับบทโดย เบสท์ ชลสวัสดิ์ เตียววณิชกุล) กับพี่ดรีม (รับบทโดย ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ กันคำ) ผู้ชายที่เจอกันได้แค่ในฝันเท่านั้น (สุดฯ ก็เคยเจอนายในฝันเหมือนกัน แต่สร้างขึ้นเองนะ 555+) แถมยังมีผู้ชายอีกคนมาทำให้สับสนหัวใจอีก ว่าตกลงฮีรักใครกันแน่ ยังไม่พอ! เรื่องนี้ยังมีเรื่องราวความรักของคู่อื่นๆ นอกจากคู่หลักด้วย ตอนนี้ซีรี่ย์ก็ยังออกอากาศอยู่นะจ๊ะ ไปตามกันได้ ทุกวันพุธ เวลา 1 ทุ่ม ทาง LINE TV เจ้าเดิมเจ้าประจำจ้า

อันดับ 3 Together With Me the Next Chapter

งานภาคต่ออีกเรื่องกับคู่กรน็อค จากซีรี่ย์เรื่อง Bad Romance และ Together With Me เป็นการโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์หลังเปิดใจพัฒนาความสัมพันธ์ของกรน็อค รวมถึงคู่หญิงชายอย่างโชยิหวา ที่เมื่อความสัมพันธ์เริ่มต้นไปสักระยะ กลับมีจุดเปลี่ยนจากความรักกลายเป็นความเคยชิน เลยมีออกนอกลู่นอกทางกันบ้าง เรียกได้ว่า ตีแผ่เรื่องจริงของคนเป็นแฟนกันเลย

อันดับ 2 อาตี๋ของผม

ซีรี่ย์วายชื่อดังที่แจ้งเกิดคู่พระนาย(พระเอก-นายเอก) สุดๆ กับอาตี๋ของผม เรื่องราวชุลมุนวุ่นรัก จากการแกล้งเป็นแฟนกัน กลายเป็นคิดนอกบท เกิดรักขึ้นมาจริงๆ ซะงั้น  ถึงพล็อตเรื่องจะเป็นพล็อตที่เราเคยเห็นในละครและซีรี่ย์เรื่องอื่นๆ มาหลายยุคหลายสมัย แต่พอเปลี่ยนเป็นชายชาย ก็ให้ความรู้สึกอีกแบบ นับว่าเป็นความน่าสนใจของเรื่องที่ทำให้สาววายติดตามกัน แถมเคมีของคู่หลักตี๋หมอกยังเข้ากันสุดๆ จะไม่จิ้นก็ไม่ได้อะ งานนี้ใครชอบรักป่วนๆ สไตล์สายวายมัธยม ต้องไปเก็บเรื่องนี้ด่วนจ้า (หาดูได้ใน Line Tv และ Youtube :GMMTV)

อันดับ 1 บังเอิญรัก Love By Chance

บังเอิญรัก Love By Chance ซีรี่ย์วายชื่อดังของปี 2018 ที่คู่คี่สูสีกับอาตี๋ของผม งานฮีโร่ช่วยเหลือกัน จนเกิดความประทับใจ นำไปสู่ความรักสุดฟินจิกหมอนขาด เมื่อเอ้ (รับบทโดยเพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร) บังเอิญไปช่วยเหลือพีท (รับบทโดยเซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา) จนเกิดความประทับใจและใกล้ชิดกันมากขึ้น #แค่อ่านพล็อตก็ฟินแล้วอะ นอกจากซีรี่ย์จะฟินแล้ว นักแสดงก็งานดีทุกคน แถมยังแจ้งเกิดสุดๆ ถึงขนาดที่เซ้นต์และมีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร (ในเรื่องรับบทเป็น ติณณ์) มียอดฟอลโลว์อินสตาแกรมในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นทะลุ 1 แสนคนเลยทีเดียว #ไปต่อไม่รอแล้วนะ

 

เรื่อง ImJinah

ภาพ GMM25,Line TV

 

ไม่ว่าจะบันเทิงไทย เกาหลี และจีน สุดฯ ไม่เคยพลาด

เป็นคนดังมันยาก! ไอดอลเกาหลีที่เผชิญกับปัญหาทางสุขภาพจิต แต่ก็ยังยืนหยัดทำงานในวงการต่อไป

5 ไอดอลนักแสดงโชว์ฝีมือสุดปังกับผลงานซีรี่ย์ในปี 2018 ตกแฟนๆ เข้าด้อมเพียบ

ไหล่นั้นฉันขอได้มั้ย!?! 10 โอปป้าไหล่กว้างน่าซบสยบทุกสรรพสิ่ง #ซับเลือดแพร๊บ

ซุปตาร์ฆ่าไม่ตาย! 7 ดาราเกาหลียอดนิยมปี 2018 ที่คนเกาหลีเทใจให้

พัคโบกอม แฟนหนุ่มแห่งชาติสุดเพอร์เฟ็กต์ เป็นทุกอย่างให้เธอได้ แม้กระทั่งสามี(มโน)

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up