สหฟาร์ม

ผู้บริหารสหฟาร์ม ลงพื้นที่ตรวจขบวนการผลิตโรงงานไก่แปรรูป ไก่แช่แข็ง ลพบุรี – เพชรบูรณ์

Alternative Textaccount_circle
event
สหฟาร์ม
สหฟาร์ม

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในไทยและทั่วโลก

มาตรฐานและคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ ในฐานะตัวแทนสหฟาร์ม ผู้บริหารสาว Next – Gen สหฟาร์ม

น้ำผึ้ง – จารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายบัญชี การเงิน การตลาดต่างประเทศ และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร นำทีมลงพื้นที่โรงงานแปรรูปไก่สด ไก่แช่แข็งของสหฟาร์ม ทั้งจังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า และกระบวนการผลิต หนุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็งของไทย และเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก

     ซึ่งผู้บริหารสาวน้ำผึ้ง – จารุวรรณ เปิดเผยว่า การให้ความสำคัญและเข้มงวดกับกระบวนการผลิตสินค้าไก่แช่แข็งเพื่อให้มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ต่างหันมาใส่ใจต่อความปลอดภัยทางด้านอาหารมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้โรงงานสหฟาร์มได้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเคร่งครัด และได้เข้มงวดทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมมาตรฐานของวัตถุดิบ การขนส่ง คุณภาพและความสะอาด รวมถึงขั้นตอนในการควบคุมกระบวนการแปรรูป ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกอยู่เสมอมา ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็งแบรนด์ไทย รวมทั้งผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมและศักยภาพที่จะยืนหนึ่งในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็ง โดยปัจจุบันบริษัทสหฟาร์ม ได้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทยในการเป็นผู้ส่งออกไก่แช่แข็ง การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมากขึ้นอย่างแน่นอน

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up