รวมภาพและเรื่องประทับใจ พระองค์ภา ของชาวไทย (มีคลิป)

7 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สุดสัปดาห์ขอรวบรวมภาพ และ เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจ ของ พระองค์ภา เจ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย มาให้คุณผู้อ่านได้ร่วมชื่นชมพระบารมี และพระจริยวัตรอันงดงาม โดยทั่วกัน

พระองค์ภา เจ้าหญิงของชาวไทย 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระองค์ภา

พระองค์ภา เมื่อทรงพระเยาว์

เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระองค์ภาทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์น้อยที่น่ารักมาก พระอุปนิสัยร่าเริง แจ่มใส ทรงเป็นที่รักของพระราชบิดา พระชนนี ทูลกระหม่อมปู่ สมเด็จย่า และพระประยูรญาติ รวมถึงประชาชนชาวไทย ว่ากันว่า ในวาระที่พระองค์ภาประสูติใหม่ๆ คนไทยเห่อกันมาก ประชาชนพากันรักและเอ็นดูเจ้าหญิงพระองค์น้อย เพราะทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในรัชกาลที่ 9 ผู้ใหญ่ๆหลายท่านยังจำได้ และเล่าให้สุดฯฟังว่า รอยยิ้มของพระองค์ภาทำให้หัวใจคนไทยชุ่มฉ่ำเสมอมาจนถึงวันนี้

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2522 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ในพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจรดพระกรรบิดขริบพระเกศา และทรงเจิมพระขวัญ ตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณ ซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรส พระโอรส พระราชธิดา พระธิดาที่ประสูติใหม่

เพจรักสยาม หนังสือเก่า ได้เผยแพร่เรื่องราวที่น่ารักและน่าประทับใจ จากพระพี่เลี้ยงผู้ถวายอภิบาลในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งได้เล่าถึงเมื่อครั้งพระองค์ภา ทรงมีพระชันษาครบ 1 ปี ทรงเริ่มหัดเรียกผู้คน และเริ่มหัดพระดำเนินด้วยพระองค์เอง มีเนื้อหาว่า

พระองค์ภาทรงมีพระชันษาครบ 1 ปี ก็สามารถทรงพระดำเนินได้ลำพังองค์  6 – 7 ก้าว และมีพระทนต์ขึ้นถึง 4 องค์ และทรงเริ่มหัดรับสั่งเรียกใครต่อใครได้หลายคำแล้ว ทรงเรียกพระชนนีว่า “แม่” ได้อย่างชัดเจน และตรัสเรียกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่า ป้อ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระราชดำเนินทรงเยี่ยม พระองค์จะดีพระทัยมาก และรับสั่งว่า “ปู่ ตู่ๆ “ ทั้งยังทรงตรัสเรียกชื่อ และล้อเลียนมหาดเล็กผู้ใกล้ชิดทุกคนด้วย

คลิกอ่านเรื่องประทับใจและชมภาพ ของพระองค์ภา ได้ที่หน้าถัดไป

เจ้าหญิงผู้ทรงมุ่งมั่นเรื่องการเรียน

 

เจ้าหญิงนักกฎหมาย 

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า พระองค์ภาทรงมีพระปรีชาด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก หลังจากทรงผ่านการสอบเอนทรานซ์เข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระองค์ทรงมุ่งมั่นศึกษาด้านกฎหมายอย่างเต็มที่ เมื่อทรงสำเร็จการศึกษา ยังทรงปฏิบัติภารกิจด้านกฎหมายมากมาย นอกจากนี้ยังมีพระกรณียกิจที่ประชาชนชาวไทยคุ้นเคยมากที่สุด คือ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านสาธารณกุศลผ่าน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และด้านกฎหมาย ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 4)

ครั้งหนึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงกล่าวถึงเรื่องการเลี้ยงดูพระธิดาว่า ทรงสอนลูกอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ให้สัมผัสความเป็นธรรมดา โดยการพาออกงานด้วย ให้เห็นสิ่งที่เป็นจริง ตั้งแต่พระองค์ภา มีพระชันษาเพียง 1 ปี ขณะเดียวกันทรงสอนพระธิดาเรื่องการวางพระองค์เสมอว่า แม้ลูกจะเป็นเจ้านาย แต่ก็ยังเป็นมนุษย์ ต้องอยู่ในสังคม ดังนั้น จึงต้องรู้จักเข้าหาคน ดำรงพระองค์เหมือนปกติ ใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำอะไรเอง ช่วยเหลือตัวเองเหมือนกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังสอนเรื่องความประพฤติ ส่วนเรื่องหนุ่มๆ ที่เข้ามาจะดูเป็นรายๆ ไป

นอกจากนี้ พระองค์โสมฯ ยังเล่าเพิ่มเติมเรื่องการศึกษา และการทรงงานของพระเจ้าหลานเธอฯ ว่า

“ครั้งแรก พระองค์ภาอยากเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ และแพทย์ และทรงสอบได้คะแนนดีมาตลอด แต่เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประชวร พระองค์ภาเป็นห่วงทูลกระหม่อมปู่มาก จึงตัดสินใจกลับมาเรียนที่เมืองไทย ครั้งนั้นต้องมาเรียนหนักกว่าเดิมเป็นสองเท่า ท้ายสุดก็หันมาเรียนทางด้านกฎหมาย ตอนนี้จบขั้นสูงสุดแล้ว เรื่องนี้จึงหมดห่วง”

“พระองค์หญิงภูมิใจการทำงานของลูก พระองค์ภาเป็นลูกที่ดีเสมอต้นเสมอปลาย ภูมิใจที่ลูกทำงานเพื่อประเทศชาติ งานกฎหมายเป็นงานที่ละเอียดอ่อน เราต้องตัดสินความเป็นความตายของคน จะสอนลูกเสมอว่า ลูกเป็นอัยการถึงแม้จะไม่ได้ตัดสินอย่างผู้พิพากษาโดยตรง แต่ต้องเป็นคนชงเรื่องทั้งหมดให้แก่ผู้พิพากษา นำไปพิจารณา ฉะนั้นขอให้ลูกละเอียดรอบคอบ ตอนนี้ภูมิใจที่ลูกรอบคอบขึ้น ส่วนความหวังในตัวพระองค์ภาฯ พระองค์หญิงบอกได้เลยว่า ไม่ได้คาดหวังอะไรเลย ขอเพียงให้ลูกเป็นคนดี ช่วยสังคม และช่วยเหลือประชาชน ส่วนเรื่องอื่น ลูกโตแล้ว คงต้องปล่อยให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเอง”

 

“กำลังใจ” จากพระองค์ภา

พระองค์ภา ทรงก่อตั้ง โครงการกำลังใจ ในพระดำริ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 เมื่อครั้งยังทรงเป็นนักศึกษากฎหมาย โดยครั้งแรก เสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยความสนพระทัยในสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง

ต่อมาโครงการนี้ได้ขยายความช่วยเหลือไปยัง “เด็ก” ที่ติดท้องแม่ก่อนเข้าจำคุก รวมทั้ง “ผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ” อีกด้วย และเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง เป็นวาระที่แพร่หลายไปทั่วโลก พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอและยกร่างข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต่อสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ชื่อ “Enhancing Life for Female Inmates: ELFI”

พระราชนัดดา ผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาททูลกระหม่อมปู่

เมื่อวันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงยุติธรรม สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจ ภายใต้กิจกรรม “กำลังใจ” 1 ทศวรรษ สู่ “นวัตสังคมไทย”  โดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานเปิดงาน

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระราชดำรัส เปิดงานมีใจความตอนหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้าเริ่มโครงการนี้ ประการหนึ่งเพราะได้แรงบันดาลใจจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย อีกประการหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาด้านนิติศาสตร์ และต่อมาได้ทำงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นว่าเป็นปัญหากลุ่มคนด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ จึงเป็นที่มาของการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นจากผู้ต้องขัง”

และยังมีพระดำรัสอีกตอนหนึ่ง ซึ่งสะท้อนชัดเจนถึงพระปณิธานที่ไม่ทรงย่อท้อ เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำพระทัยต่อพสกนิกร ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของทูลกระหม่อมปู่ว่า

“ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่โครงการกำลังใจได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายนำไปสู่การปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย หรือแก้ไขระเบียบต่างๆ และพยายามจัดหาแนวทางที่ดี ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านทุกคน รวมทั้งฝากคนรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คือ ขอให้ทุกคนให้โอกาสผู้ที่เคยผิดพลาด และช่วยกันให้กำลังใจ และส่งเสริมผู้ที่เคยผิดพลาดให้ได้ศึกษาเรียนรู้ และกลับตัวคืนสู่สังคม ซึ่งการให้โอกาสนั้นหมายถึง การไม่รังเกียจ ให้อภัย อันเป็นการสร้างทางเลือก ให้แก่ผู้ที่เคยผิดพลาด และเป็นการน้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้”

เจ้าหญิงนักกีฬา

พระองค์ภา โปรดกีฬาหลากหลายประเภท  เช่น วิ่ง ขี่ม้า ปั่นจักรยาน  จากที่กล่าวมานั้น ประชาชนชาวไทยจึงเห็นพระองค์ ทรงร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อยู่เสมอ อาทิ การแข่งขันในรายการ  “สสส. จอมบึงมาราธอน” ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ร่วมวิ่ง ประเภท “เต็มมาราธอน” 42.195 กิโลเมตร หลังจากที่ผ่านมาทรงใช้พระวิริยะ อุตสาหะ ฝึกซ้อมนานข้ามปี ทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬา “รายการ ISUZU Roboman Triathlon 2016″ จังหวัดระยอง เป็นต้น

 

 

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันที่ 7 ธันวาคม 2560  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เรียบเรียง จีราวัจน์ 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

รวมภาพ และเรื่องประทับใจ ในหลวง ร.9 กับบทบาท พ่อของลูก

วังสระปทุม บ้านแห่งรัก และผูกพันของในหลวง ร.9

เรื่องเล่าจากสมเด็จพระพี่นางฯ ถึง เจ้านายเล็กๆ ครั้งทรงพระเยาว์

ครูส่วนพระองค์ กับความทรงจำที่มีต่อ ในหลวง ร.8 และ ร.9

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 หาดูยาก อยากให้คนไทยได้ดู

keyboard_arrow_up