กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับผู้ Pre-Order

The Never Ending Story! By Peck Palitchoke
ในช่วงระหว่างวันที่ 20 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
ลุ้นเป็น 100 ผู้โชคดี กระทบไหล่ในงาน Fansign สุด Exclusive!
วันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 15.00 น.
ณ Vie Hotel Bangkok

กติกาการ Register ลุ้นรับสิทธิ์
1. สำหรับผู้ Pre-Order The Never Ending Story! By Peck Palitchoke ช่วงวันที่ 20 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 และทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2. เตรียมหลักฐานการชำระเงินก่อนอัพโหลดเข้าไปในระบบ
  • สำหรับการ Pre-order จากร้านค้า ให้เขียนชื่อ- นามสกุลของผู้ที่จะ Register หน้าใบเสร็จ
  • สำหรับการ Pre-order ทางออนไลน์ ให้แคปหน้าจอแล้วพิมพ์ชื่อ-นามสกุลของผู้ที่จะ Register พาดหน้าหลักฐานการชำระเงิน
    สำคัญมาก !!! อย่าเซ็นหรือพิมพ์ชื่อทับเลขการสั่งซื้อและชื่อพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะ
  • สำหรับท่านที่มีหลักฐานการชำระเงินมากกว่า 1 ใบ โปรดระบุลำดับที่ของใบเสร็จแต่ละใบต่อท้ายชื่อ เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน (หากท่านใดใช้ชื่อเดียวกันอัพโหลดใบเสร็จมากกว่า 1 ครั้ง โดยไม่ระบุลำดับที่ จะนับเป็น 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
  • หากพบว่ามีการใช้ใบเสร็จใบเดียวกัน Register มากกว่า 1 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการนับแค่การ Register ครั้งแรกเท่านั้น
3. กรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลให้ครบถ้วน

4. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินที่เตรียมไว้เรียบร้อยเข้าไปในระบ บ
หมายเหตุ: หลักฐานการชำระเงินหนึ่งใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์การคัดเลือก (หากในหนึ่งใบเสร็จมีจำนวนการสั่งซื้อมากกว่า 1 เล่ม นับเป็น 1 สิทธิ์) และหนึ่งท่าน สามารถอัพโหลดได้มากกว่า 1 ใบเสร็จ

5. ระบุเพลงของเป๊ก ผลิตโชค ที่ตรงกับ story ในชีวิตของคุณ พร้อมเหตุผล

6. ในกรณีที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน ชื่อผู้โชคดีที่เขียนลงบนหลักฐานการชำระเงิน , ชื่อบุคคลที่ Register ในระบบ และบัตรประชาชนที่นำมาแสดงตัวหน้างาน Fansign จะต้องตรงกัน ( ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)

7. หากผู้โชคดีท่านใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้ น ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ มิให้เข้าร่วมกิจกรรม

8. 100 ท่านที่ตอบได้โดนใจทีมงานมากที่สุด จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน Fansign กระทบไหล่เป๊กแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

9. ขอสงวนสิทธิ์ผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์การเข้างาน และเซ็น 1 เล่มเท่านั้น

10. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่
วันที่ 2 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น.
ถึง
วันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 24.00 น.

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ติดตามการประกาศ 100 ท่านผู้โชคดีได้ในวันที่ 6 ม.ค. 2563
ทาง www.sudsapda.com
keyboard_arrow_up