You Are My Destiny กับตำนานการรีเมคที่มาถึง 5 เวอร์ชั่นทั่วเอเชีย!

สุดฯ พาย้อนรอย You Are My Destiny ผลงานซีรี่ย์จีนของสิงเจาหลิน-เหลียงเจี๋ย พร้อมตำนานการรีเมครวมแล้วกว่า 5 เวอร์ชั่นทั่วเอเชีย!!