Rain เม้าท์ภรรยากลับ! คิมแตฮีมีรีแอ็กยังไงต่องานเพลงของตัวเอง

ครั้งที่แล้วคิมแตฮีเม้าท์ Rain ไปแล้ว เรนก็เล่าถึงรีแอ็กของภรรยาต่อผลงานตัวเองบ้าง ในรายการ Hangout with Yoo ว่าล่าสุดที่ผลงานเพลงเขากลับมาดังหลังปล่อยไป 3 ปี ภรรยาว่าไงบ้าง