15 ศิลปิน กับ ภาพศิลป์ “พ่อหลวง” อุ่นในดวงใจ

หลากศิลปินร่วมใจ ถ่ายทอด ภาพศิลป์ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศิลปินแต่ละท่าน เลือกที่จะถ่ายทอดผลงานผ่านเอกลักษณ์ด้านศิลปะของตนเอง สะท้อนความคิดถึงพระองค์ท่าน ในมุมมองแตกต่าง บ้างนำเสนอภาพจำที่คุ้นตา บ้างก็ได้แรงบันดาลใจจากพระราชจริยวัตรอันงดงาม ไปจนถึงการสอดแทรกพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานไว้ลงไปในชิ้นงาน …เรียกได้ว่า ภาพเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอด ‘แสงสว่าง’ ที่อยู่ในใจของปวงชนชาวไทยได้เป็นอย่างดี   15 ศิลปิน กับ ภาพศิลป์ ‘พ่อหลวง’ อุ่นในดวงใจ 01. M.L. Chiratorn Chirapravat (ครูโต – ม.ล.จิราธร จิรประวัติ)   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   02. Somnuek Klangnok (สมนึก คลังนอก – IG : @Parnarts) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 03. Jukkoo Wong (จุ๊กกรู หว่อง – IG : @Jukkoowong) […]

keyboard_arrow_up