MCND รุกกี้เคป๊อปสุดฮอต ปล่อยมินิอัลบั้มที่ 2 [MCND AGE] พร้อมปก 2 เวอร์ชั่น

MCND รุกกี้เคป๊อปสุดฮอต ประกาศเริ่มต้นปี 2021 ด้วยอัลบั้มใหม่ของพวกเขา [MCND AGE] มินิอัลบั้มที่ 2 เป็นอัลบั้มแห่งความมุ่งมั่นของ MCND ที่มาพร้อมหน้าปก 2 เวอร์ชั่น “HIT & GET” ด้วยคอนเซ็ปต์ “จุดเริ่มต้นของยุคใหม่”  MCND รุกกี้เคป๊อปสุดฮอต ปล่อยมินิอัลบั้มที่ 2 [MCND AGE] พร้อมปก 2 เวอร์ชั่น HIT & GET” ด้วยคอนเซ็ปต์ “จุดเริ่มต้นของยุคใหม่”   MCND ที่ประกอบไปด้วย 5 สมาชิกหนุ่ม Castle J, BIC, Minjae, Huijun และ Win ประกาศเริ่มต้นปี 2021 ด้วยอัลบั้มใหม่ของพวกเขา [MCND AGE] มินิอัลบั้มที่ 2 ของ MCND เป็นอัลบั้มแห่งความมุ่งมั่นของ MCND […]

keyboard_arrow_up