Eye-tracking วาดด้วยตา

ศิลปินดังชาวอังกฤษ Graham Fink จับมือกับ Tobii Technology ผู้นำด้านเทคโนโลยี Eye-tracking จากจีน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในนิทรรศการของเขาที่กรุงลอนดอนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up