The Gardens of Dinsor Palace

ลิ้มลองอาหารแสนอร่อยท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยและวังเก่าสุดคลาสสิกใจกลางสุขุมวิท

keyboard_arrow_up