วันนี้เมื่อปีที่แล้ว กษัตริย์จิกมี และพระราชินีแห่งภูฏาน เสด็จฯสักการะพระบรมศพด้วยความอาลัย (มีคลิป)

กษัตริย์จิกมี และพระราชินีแห่งภูฏาน เสด็จฯสักการะพระบรมศพ ด้วยความอาลัย ไม่เพียงแค่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น ที่เศร้าโศกเสียใจน้ำตานองทั้งแผ่นดิน แต่ กษัตริย์จิกมี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ก็ทรงเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งเช่นกัน และได้เสด็จฯเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์…” นี่คือส่วนหนึ่ง ในพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระองค์ทรงศรัทธา และมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงอุทิศพระวรกาย พลังความคิด บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะ อุตสาหะเพื่อพสกนิกร อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างด้านการใช้ชีวิตเรียบง่ายบนพื้นฐานของ “ความพอเพียง” ซึ่งเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีฯ ได้ทรงทราบข่าวจากสำนักพระราชวังออกประกาศ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559  พระองค์จึงได้ได้ทรงจุดเทียนถวายอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดการสวดมนต์พิเศษในวัดทั่วประเทศภูฏาน เพื่ออุทิศให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และได้ประกาศให้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศภูฏาน ลดธงครึ่งเสา รวมทั้งปิดโรงเรียน และหน่วยงานทั่วประเทศ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2559 […]

keyboard_arrow_up