สตรอว์เบอร์รี่ไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

หลายคนชอบกินสตรอว์เบอร์รี่ แต่ต้องเป็นสตรอว์เบอร์รี่จากต่างประเทศเท่านั้น เพราะมีรสชาติหวานหอมกว่า แต่ถ้าศึกษากันให้ลึกจริงๆ สตรอว์เบอร์รี่ไทย ที่ถูกพัฒนาจนสามารถขึ้นห้างขายแข่งกับต่างประเทศนั้นก็มีไม่น้อยเหมือนกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทานทั้งนั้น   สตรอว์เบอร์รี่ไทย พันธุ์พระราชทาน   แรกเริ่มเดิมที อย่างที่เราทราบกันว่าชาวบ้านทางภาคเหนือปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงแนะนำให้ชาวบ้านปลูกพืชเมืองหนาวเป็นการทดแทน โดยเริ่มจากการปลูกลิ้นจี่ ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุนให้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ โดยนำสายพันธุ์มาจากประเทศต่างๆ ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านทดลองปลูก กลับพบว่ารายได้ดี เลยยึดเป็นอาชีพมาจนปัจจุบัน สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทานมีหลายสายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือพันธุ์ 80 เป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น พันธุ์ Royal Queen เหตุที่ใช้ชื่อพันธุ์ 80 นี้เนื่องจากได้พระราชทานมาเมื่อปี พ.ศ.2550 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และได้พัฒนาเพื่อการอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2552 สตรอว์เบอร์รี่พระราชทานพันธุ์ 80 นั้นเป็นพันธุ์ที่ต้องการอากาศหนาวมากกว่าพันธุ์อื่นๆ ต้องปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16-20 องศาเซลเซียสไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่ง “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” จะเป็นพื้นที่ปลูกได้ผลดี จุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือ […]

iberry Cafè

(มา) “ไอเบอร์รี่คาเฟ”่ ครั้งเดียวไม่เคยพอ

keyboard_arrow_up