๑๐ ธรรมที่พ่อทำ

ธรรมของพระองค์คือรูปธรรมที่นำมาซึ่งประโยชน์ของชาวสยามที่แท้จริง

keyboard_arrow_up
error: ห้ามคัดลอกเนื้อหา