ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนที่ THANN Wellness Destination

‘ธัญ’ (THANN) แนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลแห่งความสุขอย่างมีความหมายที่ “ธัญ เวลเนส เดสทิเนชั่น” ( THANN Wellness Destination ) สุขภาพดีแบบองค์รวมไม่ได้หมายถึงการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทางกายและใจเท่านั้น แต่คือ “กระบวนการ” ที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งช่วงชีวิต เพื่อที่จะมีชีวิตที่สมดุล และมีความหมาย ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมถือเป็นวิถีใหม่แห่งการดูแลสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน THANN แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพผิวและเส้นผม รวมถึงธุรกิจสปาชั้นนำของประเทศไทย ขอแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จุดหมายปลายทางของผู้ที่อยากมาพักผ่อนและฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและใจที่ THANN Wellness Destination อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้หลักการ ‘ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลแห่งความสุขอย่างมีความหมาย’ โดยฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด พร้อมด้วยเซเลบริตี้สาวสวยที่มาร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลตนเอง อาทิ จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา และ กานดา สายทุ้ม   ผู้บริหารเผยแนวคิด “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน” ฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด กล่าวถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ว่า “สุขภาพและสุขภาวะที่ดีถือเป็น 1 […]

keyboard_arrow_up