27 วิธีเสริมมงคลรับปีใหม่

1.ไหว้พระประจําวันเกิด คนโบราณเขาเชื่อกันว่า การบูชาไหว้พระประจําวันเกิดถือเป็นหนึ่งในมงคลอันสูงหลายคนจึงบูชาเพื่อสะเดาะเคราะห์และคุ้มครองให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย พระประจําวันเกิดจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ เริ่มจากวันอาทิตย์คือปางถวายเนตรวันจันทร์คือ ปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทรวันอังคารคือ ปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพาน วันพุธกลางวันคือ ปางอุ้มบาตร วันพุธกลางคืนคือ ปางปาลิไลยก์วันพฤหัสบดีคือ ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้วันศุกร์คือ ปางรําพึง และวันเสาร์คือปางนาคปรก ซึ่งสามารถไปไหว้พระประจําวันเกิดได้ที่วัดทั่วไป โดยมากจะมีเกือบทุกวัด 2.ไหว้พระประจําปีเกิด พระประจําปีชวดคือ ปางโปรดอาฬวกยักษ์ ปีฉลู ปางโปรดพุทธ-มารดาหรือปางห้ามญาติ ปีขาล ปางโปรดผกาพรหม ปีเถาะ ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต ปีมะโรง ปางโปรดองคุลิมาลโจร ปีมะเส็งปางทรงรับอุทกังปีมะเมียปางสนเข็มปีมะแมปางประทานพรปีวอกปางปฐมบัญญัติ ปีระกา ปางรับมธุปายาสหรือปางเสวยมธุปายาสปีจอ ปางชี้อัครสาวก ปีกุน ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง 3.ไหว้พระธาตุประจําปีเกิด แพ็คกระเป๋าขึ้นเหนือเที่ยวชมสถาปัตยกรรมสวยๆ แถมด้วยการไหว้พระธาตุประจําปีเกิด ซึ่งว่ากันว่าควรจะหาโอกาสไปนมัสการให้ได้สักครั้งในชีวิต ปีชวด พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่, ปีฉลูพระธาตุลําปางหลวง ลําปาง, ปีขาล พระธาตุช่อแฮ แพร่,ปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง น่าน, ปีมะโรง พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่,ปีมะเส็ง ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดมหาโพธาราม เชียงใหม่, ปีมะเมียพระธาตุชเวดากองที่พม่า หรือพระบรมธาตุเมืองตาก, […]

keyboard_arrow_up