Dispatch ออกรายงานพิเศษประเด็นข่าวลือนัมจูฮยอก จากการไปสอบถามครูและเพื่อนในชั้นกว่า 20 คน!

เรื่องราว ข่าวลือนัมจูฮยอก ที่มีคนมาโพสต์ผ่านออนไลน์ 2 คนกล่าวอ้างว่านัมจูฮยอกเคยใช้ความรุนแรงและบูลลี่สมัยเรียนมัธยม ซึ่งค่ายก็ได้ออกมาปฏิเสธและดำเนินคดี ก่อนล่าสุด Dispatch จะออกรายงานพิเศษที่ได้ไปเก็บข้อมูลมาจากคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นรวม 20 คน ซึ่งข้อมูลมาแบบแน่นและยาวมาก

ต้นสังกัดนัมจูฮยอกออกมาปฏิเสธอีกครั้งกับกรณีข่าวลือเรื่องบูลลี่ระลอกใหม่!

อีกหนึ่งประเด็นที่กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในเกาหลี คือข่าวลือเกี่ยวกับของนัมจูฮยอก ที่มีคนกล่าวอ้างว่าเขาบูลลี่และใช้ความรุนแรง ซึ่ง ต้นสังกัดนัมจูฮยอก ต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือถึง 2 ครั้งภายใน 1 สัปดาห์ และยังมีการฟ้องร้องคนปล่อยข่าวด้วย

keyboard_arrow_up