29 เส้นทางบุญเสริมดวงรับปีใหม่

1.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม +ศาลหลักเมือง การเริ่มต้นทําบุญวัดแรกของปี ควรเริ่มที่วัด คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังสามารถเช่าพระแก้วมรกตจําลองมาบูชาที่บ้านได้ด้วย หลังจากนั้นแนะนําให้ข้ามถนนไปไหว้ศาลหลักเมือง เพื่อเสริมในเรื่องของความมั่นคง 2.วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดเก่าแก่ในย่านคนจีนซึ่งมีเทพให้สักการะมากมาย แต่เทพที่คนนิยมไหว้กันมากคือ เทพไท้ส่วยเอี๊ย หรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ซึ่งผู้ที่กราบไหว้นั้น ชีวิตจะราบรื่น ไม่มีสะดุด หากดวงดีอยู่แล้ว ก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้น 3.ศาลเจ้ากวนอู คลองสาน การบูชาเทพเจ้ากวนอูซึ่งถือเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ จะทําให้เราได้พบเจอกับมิตรสหายที่ดี และด้านหน้าของศาลมีเทพเจ้าม้าอยู่องค์หนึ่ง ก็ควรจะไปขอพรด้วย เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆในปีม้าหรือปีมะเมียที่กําลังจะมาถึง 4.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร การขอพรกับหลวงพ่อโต จะช่วยให้เรื่องการค้าขายและการเดินทางดีขึ้น นอกจากนี้ การขอพรกับพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ที่เป็นตัวแทนของคนเกิดวันพุธกลางคืนและพระราหู จะช่วยให้ราศีมีนเมษ กันย์ และตุล ซึ่งมีเกณฑ์โดนพระราหูในปี2557 นั้นแคล้วคลาดจากสิ่งร้าย 5.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดนี้มีพระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามมาก โดยฝ่าพระบาทขององค์พระพุทธรูปนั้นประดับด้วยมุกและลวดลายภาพมงคล เป็นพระประจําของผู้ที่เกิดวันอังคาร เชื่อกันว่าเมื่อได้มาขอพรจะทําให้อยู่ดีกินดีตลอดปี 6.โรงพยาบาลสงฆ์ การทําบุญแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐและมีอานิสงส์ไพศาลมาก นอกจากส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังช่วยให้ชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรคและปัญหาทั้งปวง 7.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จุดเด่นของที่นี่คือความสวยงามของพระปรางค์ไม่ว่าผู้ใดที่ได้มาสักการะ จะทําให้ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกวันคืน ดุจดังแสงแรกหรือความสว่างไสวของพระอาทิตย์ยามเช้า 8.วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ควรมาสักการะขอพรพระพุทธรูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งศาสนาพุทธเชื่อว่าทองคําเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ การไปไหว้พระแล้วเห็นความงดงามของสีทอง […]

keyboard_arrow_up