10 ชื่อมหาวิทยาลัยพระราชทานจาก ในหลวงรัชกาลที่9 ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

เชื่อว่าผู้อ่านจำนวนไม่น้อย อาจไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัย ที่ตนเองกำลังศึกษาเล่าเรียนหรือสำเร็จการศึกษามายาวนานแล้วนั้น มีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวกับ ในหลวงรัชกาลที่9 มีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 เรามีคำตอบ… มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2510) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงร. 9  ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย และได้พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ โดยมีคณะคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกตั้ง และนับเป็นมหาวิทยาลัยแบบหลายวิทยาเขตแห่งแรกของไทยที่เป็นระบบหลายวิทยาเขตตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง โดยมีวิทยาเขตแห่งแรกที่ ปัตตานี ตามด้วย หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และตรัง   มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2512) เป็นสถาบันที่มีที่มาจากการเป็นโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ชื่อว่า โรงเรียนแพทยากร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ […]

keyboard_arrow_up