10 แนวทางสร้างชีวิตเปี่ยมสุข จาก คำสอนของพ่อ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทมากมายที่เป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีมากๆ เรามาดูแนวทางการสร้างชีวิตที่มีความสุขจาก คำสอนของพ่อ กัน

 

คำสอนของพ่อ สร้างชีวิตเปี่ยมสุข

 

คำสอนของพ่อ

  • ทัศนคติเป็นตัวชี้นำการแก้ปัญหาได้ ถ้าเรามีทัศนคติที่ดี ก็จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปในทางที่ดี แต่ถ้ามองโลกผ่านทัศนคติแย่ๆ ก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ถูกจุด

ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือ “บันทึกของพ่อ 80 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อ”, พระราชดำรัสพระราชทาน ว่า “ถ้าเรามีทัศนคติไปในทางที่ดี คือ คิดดี พูดดี ทำดี เราก็จะแก้ปัญหาไปในทางที่ดี แต่ถ้าเรามีทัศนคติไปในทางชั่ว คือ คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว เราก็จะแก้ปัญหาไปในทางชั่ว จงฝึกให้มีทัศนคติฝ่ายดีให้เกิดขึ้นในใจของลูกเถิด”


  • รู้จักพอก็มีความสุข เพราะการที่เราทุกข์นั้นเกิดจากความรู้สึกไม่พอล้วนๆ เช่น ดีไม่พอ รวยไม่พอ มีมากไม่พอ แต่ทำแล้วไม่ได้ดั่งใจก็จะกลายเป็นความทุกข์ แต่ถ้าเราทำทุกอย่างเต็มที่และรู้สึกว่าพอดี ก็จะไม่มีความโลภมาก และจะทำให้มีความสุขขึ้น

ดังข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือ “บันทึกของพ่อ 80 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อ”, พระราชดำรัสพระราชทาน ว่า “ความทุกข์ของเรา…ส่วนมากเกิดจากความไม่พอ ความไม่พอ…ทำให้ทำอะไรไม่สำเร็จ แม้จะทำมากสักเท่าใด ความไม่พอ…ทำให้เป็นคนล้มเหลวในชีวิต เพราะไม่บรรลุเป้าหมายสักที ความไม่พอ…ทำให้เป็นคนจับจด เพราะจักเอาเสียทุกอย่าง เลยทำไม่ได้สักอย่าง ความไม่พอ…ทำให้เสียความสุขทางใจ เพราะมีเท่าใดก็ไม่พอ ความไม่พอ…ทำให้เป็นคนโลภมากอยากได้ทุกอย่างอยู่ร่ำไป ความไม่พอ…ทำให้คนรอบข้างวุ่นวาย เพราะเอาแต่ใจตนเอง ถ้าเราทุกคนไม่พอใจ ไม่พอดี ไม่พอที่ ไม่พองาม ก็อย่าหวังว่าจะมีความสุขที่แท้จริงเลย..”


  • สุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดีตาม เพราะความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง แต่ถ้าสุขภาพจิตดีก็จะทำให้ร่างกายสดชื่น สดใส และแข็งแรง แถมยังทำให้คนรอบข้างพลอยมีความสุขไปด้วย

ดังพระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะจิตแพทย์ นักวิชาการสุขภาพจิต อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ใจความตอนหนึ่งว่า “คนไหนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่จิตใจฟั่นเฟือน ไม่ได้เรื่องนั้น ถ้าทำอะไรก็จะยุ่งกันได้ กายที่แข็งแรงนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคมอย่างใด ส่วนคนที่สุขภาพกายไม่สู้จะแข็งแรง แต่สุขภาพจิตดี หมายความว่าจิตใจดี รู้จักจิตใจของตัว และรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้อง ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมาก และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มาก ในที่สุดสุขภาพจิตที่ดีก็อาจจะพามาซึ่งสุขภาพทางกายได้”


  • ความอดทนเป็นที่ตั้งของความสำเร็จ เวลาเจอเรื่องยากๆ อย่าเพิ่งถอดใจ ให้ลองอดทน และพยายามดูก่อน เพราะความพยายามไม่เคยทรยศใคร และจะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง

ดังพระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา 27 มีนาคม 2513 ตอนหนึ่งว่า “…ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”


  • คิดก่อนพูดเสมอ เพราะความคิดเป็นตัวกำหนดการกระทำ ถ้าผ่านการคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนทำอะไรทั้งหลาย ก็จะได้ไม่ทำอะไรไม่ดีออกมา เมื่อคิดก่อนทำเสมอก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ดังพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10กรกฎาคม 2540 ความว่า “ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง”

 

ติดตามอ่านต่อที่หน้าถัดไปค่ะ

คำสอนของพ่อ

  • ยอมปิดทองหลังพระบ้าง อย่าคิดว่าทำดีแล้วไม่มีใครเห็นจะทำไปทำไม เพราะถ้าเราหมั่นทำความดีเงียบๆ อย่างสม่ำเสมอ ความดีที่เราทำไว้ สักวันสิ่งที่เราทำก็จะเผยออกมาให้เห็นเอง

โดยมีพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506 ตอนหนึ่งว่า “การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”


  • การจะทำงานให้สำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือกัน อย่าเกี่ยงว่าใครรับงานมา อย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ต้องมีการร่วมมือกันจากทุกฝ่าย งานจะได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ดังพระบรมราโชวาท ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2513 ตอนหนึ่งที่ว่า ”…การที่จะทำงานเพื่อความมั่นคงและก้าวหน้านั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมีความร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุกหน่วย เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน…”


  • รู้จักประมาณตน เพื่อที่จะได้รู้กำลังตัวเองว่าไหวที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่า และยังทำให้เราขวนขวายที่จะพัฒนาตัวเอง ให้มีความสามารถและศักยภาพมากกว่าที่มีอยู่ได้ด้วย

ดังพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 กรกฎาคม 2541 ตอนหนึ่งว่า “การรู้จักประมาณตนนี้ จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น”


 

  • ความดี ทำยาก แต่ก็ต้องทำ แม้จะขัดแย้งกับความรู้สึกลึกๆ ในใจไปบ้าง แต่ถ้าหากทุกคนทำตามใจและความต้องการของตัวเอง อาจจะเผลอทำความชั่วได้ และส่งผลให้สังคมและบ้านเมืองวุ่นวาย ไม่สงบสุข ทุกคนจึงควรหมั่นทำความดีไว้ เพื่อให้สังคมน่าอยู่

โดยมีพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจฯ 10 มีนาคม 2529 ความว่า “การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว”


  • ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ใช่ว่าต้องทำไร่ทำนา หรือทำการเกษตร แต่ถ้าผลิตอะไรก็ผลิตให้พอใช้ ไม่มากเกินไป หรือถ้ามีเงินเดือน ก้ใช้ให้พอดี ถ้าจะกู้เงิน ก็ต้องกู้ให้เกิดประโยชน์ อย่าให้ตัวเองลำบาก หรือเป็นหนี้เกินกำลัง ถ้าใช้เท่าที่เรามี เราก็จะมีความสุข

ดังพระราชดำรัสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2540 ความว่า “ …ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันมากเกินไป แต่ในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้แต่ในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก….มีเงินเดือนเท่าไหร่ จะต้องใช้ภายในเงินเดือน..กู้เงินนั้น เงินจะต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กู้สำหรับไปเล่น ไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์….”

 

ภาพจาก m.prachachat.net , oknation.nationtv.tv , www.komchadluek.net
TEXT : Ploychompoo

 

เรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ

๒๐ พระราชดำรัส ในดวงใจ ไม่ว่านานแค่ไหน คำสอนของพ่อยังคงจริงเสมอ

เรียกสติ เตือนใจจากคำสอนของพ่อ

9คำสอนของพ่อ : ความสุขในชีวิต

keyboard_arrow_up