“มีวันนี้เพราะพ่อให้” ถนนโครงการพระราชดำริ เพื่อความสะดวกของปวงชน

รู้หรือไม่ว่า ถนนมากมายหลายเส้นทางที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้เป็น ถนนโครงการพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกล จึงทำให้ประชาชนไทยมีถนนใช้เดินทางอย่างสะดวกสบาย และบรรเทารถติดได้อย่างทุกวันนี้
1.ถนนห้วยมงคลต้นกำเนิดของ ถนนโครงการพระราชดำริ

ปีพ.ศ.2495 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงขึ้นครองราชย์ไม่นาน พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินผ่านหมู่บ้านห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลทับใต้ ) และเกิดเหตุรถพระที่นั่งตกหล่ม บรรดาประชาชน ทหาร และตำรวจกว่า 10 คน ได้เข้ามาช่วยกันออกแรงดันรถให้หลุดจากหล่ม และสามารถเดินรถต่อไปได้ในที่สุด

ถนนโครงการพระราชดำริในหลวงทรงสอบถามชาวบ้านที่เข้ามาช่วยดันรถพระที่นั่งถึงสภาพความเป็นอยู่ในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้กราบบังคมทูลตอบว่า “อยากได้ถนนมากที่สุด” เพราะการเดินทางไม่สะดวก แม้จะตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากตลาดหัวหินมากนัก แต่ก็ยังไม่มีถนนจากหมู่บ้านออกมาสู่ตลาดหัวหิน เกษตรกรที่จะนำพืชผลไปขายจะต้องบรรทุกใส่รถเข็นมาตามทางเดินใช้เวลาถึง 2 วัน 2 คืน กว่าจะถึงตลาด ซึ่งบางครั้งพืชผลก็เน่าเสียก่อนที่จะขายได้ ถ้าจะให้เร็วต้องเช่าเหมารถจี๊ป ที่สามารถบุกไปในถนนดินขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อได้ แต่ต้องเสียค่าเช่าเหมาถึงเที่ยวละ 500 บาท ซึ่งไม่คุ้มกับราคาพืชผลที่ขายได้

ถนนโครงการพระราชดำริด้วยเหตุนี้ ตำรวจพลร่มจำนวนหนึ่งจึงได้นำรถบูลโดเซอร์ (Bulldozer)พระราชทาน มาทำการเกลี่ยพื้นผิวถนนเพื่อให้ถนนเรียบ โดยดำเนินการประมาณ 1 เดือน ถนนสายนี้ก็แล้วเสร็จในสภาพที่สมบูรณ์ ประชาชนชาวห้วยมงคลจึงมีถนนใช้เพื่อการเดินทางขนผลผลิตออกสู่ตลาดหัวหิน

(อ่านต่อหน้าถัดไป)

 “……อนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้าง สร้างถนนดีกว่า สร้างถนนเรียกว่า วงแหวน เพราะมันเป็นความฝัน เป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว….”

พระราชดำรัสเนื่องในมหามงคลสมัย พระราชพิธีรัชดาภิเษก ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี

2.ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้) จังหวัดสมุทรปราการ

ถนนโครงการพระราชดำริถนน กาญจนาภิเษกสร้างขึ้นเพื่อ แก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีปริมาณการจราจรและการขนส่งเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานคร ที่เป็นตัวเชื่อมทางสายหลักเข้าไปสู่ทุกภาคของประเทศ

โดยกระทรวง คมนาคม ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญชื่อ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก เป็นชื่อทางหลวงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านใต้ว่า “ถนนกาญจนาภิเษก” และได้เปลี่ยนหมายเลขทางสายดังกล่าว จากหมายเลข 37 เป็นหมายเลข 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และจัดเข้าเป็นระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3. ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี 

ถนนโครงการพระราชดำริเนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จนถึงทางแยกสิรินธร ทำให้ช่องทางการจราจรที่มีอยู่ 8 ช่องทาง ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้พื้นที่ถนนที่เพิ่มขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จะต้องเพิ่มพื้นผิวการจราจรให้มากขึ้น การเพิ่มพื้นที่จราจรด้วยการสร้างทางยกระดับขึ้นช่วงหนึ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการจราจรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โครงการฯ นี้เป็นโครงการหนึ่งซึ่งสนองพระบรมราโชบาย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด

(อ่านต่อหน้าถัดไป)

4.ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

ถนนโครงการพระราชดำริโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นวงแหวนรอบเล็กตามแนวพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวทางไว้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นโครงข่ายถนนรองรับการขนส่ง และลำเลียงสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพ ต่อเนื่องไปถึงพื้นที่อุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ เพื่อไม่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ เข้าไปในตัวเมืองหรือทิศทางอื่น อันเป็นสาเหตุของการจราจรติดขัดโดยรอบ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการจราจรบริเวณถนนพระราม 9 และต่อเชื่อมกับ ถนนเอกมัย – รามอินทรา ทำให้โครงข่ายจราจรคล่องตัวขึ้น

5. ถนนชุมชนบึงพระราม 9 เชื่อมระหว่างถนนพระราม 9 ถนนประชาอุทิศ

ถนนโครงการพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำริให้กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างถนนและปรับปรุงชุมชนพระราม 9 (หน้าศูนย์แพทย์พัฒนา) เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างถนนพระราม 9 กับถนนประชาอุทิศตามแนวซอยโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น กับซอยจำเนียรเสริม

(อ่านต่อหน้าถัดไป)

6. ถนนเชื่อมระหว่างถนนพระราม 9 กับถนนเทียมร่วมมิตร

ถนนโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระราม 9 กับถนนเทียมร่วมมิตร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณถนนรัชดาภิเษก และถนนพระราม 9 โดยสร้างถนนเพื่อเป็นทางลัด ในพื้นที่ซึ่งเดิมเคยรกร้างว่างเปล่า ด้านข้างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยข้างกรมการผังเมือง บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย นับแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ การเดินทางของประชาชนได้รับความสะดวกและลดระยะการเดินทางระหว่างถนนเทียมร่วมมิตรกับถนนพระราม 9 โดยไม่ต้องผ่านแยก อ.ส.ม.ท

7. สะพานจตุรทิศตะวันออก

ถนนโครงการพระราชดำริถือเป็นโครงข่ายที่สำคัญ และเป็นโครงข่ายใหญ่มีการก่อสร้างถนน และสะพานเชื่อมโครงการย่อยๆ หลายโครงการเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด รวมไปถึงถนนเชื่อมต่อสายอื่น ได้แก่ ถนนราชดำเนินนอก ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนอโศก-ดินแดง ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี และถนนพระราม 9 การก่อสร้างโครงการ เริ่มต้นจากทิศตะวันตก ต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและโครงการพระราม 8 ไปยังทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ ถนนโครงการพระราชดำริ เท่านั้น ยังคงมีถนนอีกหลายสาย และโครงการในพระราชดำริอีกมาก ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริขึ้นเพื่อประโยชน์ของพสกนิกรชาวไทย

ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ดุจฤทัย ศานติวงศ์สกุล ผู้เรียบเรียง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up